KULT
A Rovatból
hirdetés

Az 5 legszebb magyar karácsonyi ének

5 csodás karácsonyi éneket választottunk ki Béres József Szép magyar ének című könyvéből. Olvashattok az eredetükről és meg is hallgathatjátok őket.

Link másolása

A Szép magyar ének című könyv legfőbb célja, hogy a magyarság különleges, egyedülálló és óriási megtartó értéke, a szép magyar ének és az éneklés szeretete eljuthasson a családokba, baráti társaságokba, közösségekbe.

A különleges kötet 580 oldalon 430 éneket tartalmaz kottával és információkkal. Az igényes válogatás a legkedveltebb gyermekdalainkból, népdalainkból, népies dalainkból, valamint a legszebb adventi és karácsonyi dalokból ölel fel egy csokorra valót.

Ezúttal 5 csodaszép, magyar karácsonyi éneket válogattunk ki nektek, a dalokat öt különleges feldolgozásban meg is nézhetitek, és természetesen az eredetükről is olvashattok.6

Mennyből az angyal lejött hozzátok

Pásztorének. Dallam: Gimesi gyűjtemény, 1844

Szöveg: Szentmihályi Mihály, 17982

Mennyből az angyal lejött hozzátok,

Pásztorok, pásztorok,

Hogy Betlehembe sietve menvén

Lássátok, lássátok.

Istennek Fia, aki született

Jászolban, jászolban.

Ő leszen néktek Üdvözítőtök

Valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja,

Mária, Mária;

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik,

Szent Fia, szent Fia.

El is menének köszöntésére

Azonnal, azonnal,

Szép ajándékot vivén szivökben

Magukkal, magukkal.

A kis Jézuskát egyenlőképpen

Imádják, imádják,

A nagy Úristent ilyen nagy jóért

Mind áldják, mind áldják.

Csodaszépen szól a dal orgonakísérettel

A kis Jézus megszületett, örvendjünk

Pereg (Pest-Pilis-Solt-Kiskun), Volly István, 19301

A kis Jézus megszületett, örvendjünk,

Elküldötte ő szent Fiát Istenünk,

Betlehemben fekszik rongyos jászolyban,

Azért van oly fényesség a városban.

Pásztorokhoz jön először a követ,

Hozzájuk szól az angyali üzenet,

Megrettenve földre esnek mindnyájan,

Nem tudják, hogy mi rejlik a sugárban.

De az angyal bátorítá mindnyáját,

Megmutatá a szent helynek tájékát,

Hogy Betlehem városába menjenek,

Ott egy rongyos istállócskát nézzenek.

Az istálló jászolában meglátják

A Messiást, leborulva imádják.

Meg is lelték az istállót, a jászolt,

Hol Jézusunk, kis Királyunk nyugodott.

Eleibe térdepelnek mindnyájan,

Dudáikat megfújják nagy vígságban,

Szűzanyának ajándékot osztának,

Jézuskának mindenfélét áldoznak.

Egyik bárányt, másik sajtot, tejecskét,

Virágokat, madárkákat, mézecskét.

Hát én ugyan mit áldozzak, Jézuskám,

Mit áldozzak, ma született Krisztuskám?

Neked adom szívemet és lelkemet,

Néked adom égi s földi létemet.

VIDEÓ: Ady Endre Általános Iskola, Kispest - adventi hangverseny, 2012

Pásztorok, pásztorok örvendezve

Pásztorének. Dallam és szöveg: Tárkányi-Zsasskovszky.3

Pásztorok, pásztorok örvendezve

Sietnek Jézushoz Betlehembe;

Köszöntést mondanak a kisdednek,

Ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,

Értse meg ezt tehát minden hű szív,

A kisded Jézuskát mi is áldjuk,

Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk,

Aki ma váltságot hoztál nékünk,

Meghoztad az igaz hit világát,

Megnyitád szent Atyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,

Érettünk született szent Fiának,

És vigasztaló Szentléleknek,

Szentháromságban az egy Istennek!

VIDEÓ: A vancouveri Első Magyar Református Egyház temploma, 2012

Dicsőség mennyben az Istennek

Az angyalok szózata: "Dicsőség-Békesség" végigkíséri az évszázadokat. A misében legalkalmasabb kimenetre éneklik, a misén kívül ájtatosságnál és karácsonyfánál éneklik. Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Simon Jukundián.4

Dicsőség mennyben az Istennek!

Az angyali seregek vígan így énekelnek:

Dicsőség, dicsőség Istennek!

Békesség földön az embernek!

Békesség földön az embernek!

Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet:

Békesség, békesség embernek!

Dicsérjük a szent angyalokkal,

Imádjuk a hív pásztorokkal

Az isteni gyermeket, ki minket így szeretett,

Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!

Kis Jézus, ne vess meg bennünket,

Hallgasd meg buzgó kérésünket,

Jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk,

Ó Jézus, ne vess meg, hallgass meg!

Dicsőség az örök Atyának

És értünk született Fiának

S mindkettő Szent Léleknek, a malaszt kútfejének:

Dicsőség, dicsőség Istennek!

VIDEÓ: a Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet Északi temploma, 2011. december 23.

Csordapásztorok

Pásztorének. A legrégebbi eredetű magyar karácsonyi ének. A pásztorok imádásának csodálatosan egyszerű, nemes hangú megjelenítése. Dallam: általános mai gyakorlat szerint, A Mária-versszak az erdélyi néphagyományból való. Szöveg: Kájoni Kancionále.5

Csordapásztorok

Midőn Bethlehemben

Csordát őriznek

Éjjel a mezőben,

Isten angyali

Jövének melléjük,

Nagy félelemmel

Telik meg ő szívük.

"Örömet mondok,

Nagy örömet néktek,

Mert ma született

A ti Üdvösségtek.

Menjetek el csak

Gyorsan a városba,

Ott találjátok

Jézust a jászolba!"

Elindulnának,

el is jutnának,

Szűz Máriának

Jó napot mondának.

"Isten titeket

Hozott Uratokhoz,

De nem szólhatok

Mostan szent Fiamhoz,

Mert ő aluszik,

Nyugoszik pólyában,

Szénán bágyadoz

A hideg jászolban.

Nem pihen ágyban,

sem friss palotában,

hanem jászolban,

Romlott istállóban."

"Serkentsd fel Jézust,

szent fiadat nékünk,

Mert mi angyalok

Igéjére jöttünk."

Serkenj fel, fiam!

Pásztorok eljöttek,

Kik szent angyalidtól

Tehozzád küldettek,

Tehozzád küldettek.

"Üdvözlégy, Jézus,

Pásztorok Pásztora,

Bűnös emberek

Megváltó szent Ura.

Kérünk tégedet,

Mi Üdvözlítőnket,

Sok bűneinkért

Meg ne utálj minket!

Mária, te is

Könyörögj érettünk,

Hogy halálunkkor

Boldogok lehessünk!"

Dicsőség néked

Örök Atyaisten,

Kisded Jézusunk

és Szentlélek Isten!

VIDEÓ: Ghymes, Pasaréti Ferences Templom, 2013. január 5.

Dr. Béres József gondolatai Szép Magyar ének című könyvéről

Íme, a daloskönyv, a daloskönyvem, amit most nagy örömmel és szeretettel nyújtok át Önöknek. Hosszú ideig és nagy lelkesedéssel dolgoztam rajta, aprólékos munkát végeztem, nagy tudású, kiváló szakértők segítségét vettem igénybe, mert nagyon fontosnak éreztem, hogy jó minőségű, értékes, jól használható munka szülessen meg. Úgy hiszem, sokunknak van szükségünk egy ilyen összetett, széles kitekintésű gyűjteményre, mely meggyőződésem szerint értéket és szeretetet képes vinni mindennapjainkba.

Luther azt mondta: „Énekelni ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz, mert az ének égi jó.” Magam ugyanígy vélekedem, jól tudom, hogy így van, mert én bizony nagyon szeretek énekelni.

Választott hivatásom persze egészen más, semmi köze nincs ehhez. Végzettségemet tekintve vegyész vagyok, napi munkám az üzleti élethez köt. Nevemet elsősorban úgy, mint egy neves magyar gyógyszergyár felelős vezetőjéét ismerik. Joggal csodálkozhat bárki és teheti fel a kérdést: mit keres egy üzletember a népdalok, népénekek, egyházi énekek világában? Miért vállalkozik egy nem szakember dalgyűjtemény kiadására? Nos, több válaszom is van erre. Azért, mert hajt belülről valami, hogy megosszam az éneklés örömét másokkal is, azért, mert hiszem, hogy az ének valamiképpen tényleg égi jó. Abban is bizonyos vagyok, hogy mi, magyarok ebből az égi jóból gyönyörűséges népdalainkon, archaikus népi imáinkon, egyházi énekeinken keresztül többet is kaptunk másoknál. Gazdagságában kimeríthetetlen, kifejezésmódjában mélységes, lelkiségében szépséges a mi örökségünk.SzépMagyarÉnekKonyv

Mégis, milyen szomorú, hogy a mai modern világunk nem ismeri ennek valódi értékét, nem ismerik elegen énekeinket, és még kevesebben élnek velük. Lassacskán elfelejtődnek a jól ismert dallamok, kikopik az együtt éneklés vidám szokása, ünnepeinken, köszöntőinkben legfeljebb bugyuta slágerdallamokra futja, s még jó, ha magyar nyelven.

Összegyűjtöttem hát a számomra kedves dalokat, hogy megismerkedhessenek velük, a kották alapján könnyen megtanulhassák, vagy ha tudják, akkor biztatást kapjanak a könyvből arra, hogy minél többször énekeljék is.

A mi családunkban szoktunk énekelni. Magunk között vagy barátokkal, jókedvünkben vagy ünnepekkor. Van abban erő és szeretet, valahogy tényleg benne van a boldogság, bárki kipróbálhatja! Jó volna, ha minél többen és többek énekelnénk!

Használják hát igaz örömükre ezt az én daloskönyvemet.

Az igényes kivitelű könyv jelentős kedvezménnyel megrendelhető a Kossuth Könyvkiadó webáruházában: KATTINTS IDE

A Szép magyar ének című könyv hangos kiadását is hazavihetitek. A 2 darab mp3-as formátumú CD lemezen a könyvben szereplő valamennyi dal megtalálható.cd_borito

Ha a hangoskönyv érdekel, KATTINTS IDE

Neked melyik a kedvenc karácsonyi éneked? :)

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


KULT
A Rovatból
20 éve halt meg Hofi Géza – Összegyűjtöttük kedvenc idézeteinket a nagy nevettetőtől
20 idézet a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakjától.
Forrás: Wikipédia, Címkép: Fortepan/Szalay Zoltán - szmo.hu
2022. április 10.


Link másolása

Húsz évvel ezelőtt, 2002. április 10-én halt meg Hofi Géza, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar humorista, előadóművész, színművész, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja.

Halálának évfordulója alkalmából most összegyűjtöttük a 20 kedvenc idézetünket a nagy nevettetőtől:

1. "A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva. Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott."

2. "A lét határozza meg a tudatot. Ha megisszuk a lét, a tudat elszáll..."

3. "Az életszínvonal olyan, mint a léghajó. Ha azt akarod, hogy emelkedjen, ki kell belőle dobálni mindent, és amikor a legmagasabban vagy, akkor jössz rá hogy nem maradt semmid. Többit számold ki!"

4. "Hidd el nekem, itt hármat foghatsz: A Kossuthot, a Szabad Európát meg a pofádat."

5. "Magyarországon az egy főre jutó bunkók száma: kettő."

6. "A korrupció az, amiből mi kimaradunk."

7. "Mindennek van határa, kivéve az emberi hülyeségnek és a Szovjetuniónak."

8. "Mielőtt bármi véleményed van, egyeztess!"

9. "...a barát olyan, mint az esőkabát az előszobában. Amikor nincs szükség rá, »csendesen« meglapul a polcon, de amikor esik, a sötétben is megtalálom, hiszen OTT VAN!"

10. "Soha nem elég annyit nyújtani, amennyit a közönség elvár. Sikert annyival is el lehet érni, csak éppen nem biztos, hogy legközelebb is kíváncsiak lesznek az emberek. Ezért kell a többi."

11. "A rohadt kommunizmust megúsztam, aztán most a polgári demokrácia visz el."

12. "Nem vagy hülye, csak nincsen szerencséd amikor gondolkozol."

13. "Az igazságból elveszett az »i«."

14. "A fociban a lényeg, hogy amikor megkapod a labdát, baromi gyorsan olyannak kell passzolni, akinek a meze ugyanolyan színű, mint a tied! Ja, és futni kell. A vízilabdában ezt már megoldották, aki nem úszik, megfullad."

15.

Videó: Hofi Géza Orbán Viktorról

16. "– Te képzeld, a feleségem krumplipürét akart csinálni a rántott húshoz, de amikor kiment a kamrába krumpliért, összeesett, és meghalt.

– S’te, mit csináltál?

– Há’ rizst."

17. "A temetőre az van kiírva: FELTÁMADUNK! Akkó má' jobb a kocsma, me' oda meg az, hogy SOSE HALUNK MEG."

18. "Van egy öreg orvos haverom, azt mondja: „Tudod, Géza, az a fontos, hogy egészség legyen...meg beteg"

19. "– Művész úr, régen láttam!

– Ja, régen én is."

20. "Anyósom fekszik az ágyon:

– Jaaaaj...Meghalok...Egy pók mászik a plafonon...

– Anyuka! Egyszerre csak egy dologgal tessék foglalkozni!"

Link másolása
KÖVESS MINKET:

KULT
Szakács Gergő új klipjétől mindenkinek utazni támad majd kedve
Ahogy ő fogalmazott, a Nincsen út című szerzemény spiripop stílusú dal, amely egy a több mint tízévnyi zenei- és érzelmi evolúció állomásaiból.

Link másolása

Újabb dalt mutat be a hamarosan érkező nagylemezéről Szakács Gergő, ráadásul olyan klippel, amelytől mindenkinek utazni támad majd kedve.

Fantasztikus környezetben forgatta le profi csapattal friss videóját az énekes, aki április 28-án az Akvárium színpadán mutatja be Evolúció című új albumát. Ahogy fogalmazott, a

Nincsen út című szerzemény egy spiripop stílusú dal, amely egy a több mint tíz évnyi zenei–és érzelmi evolúció állomásaiból, amiket a lemezen mutat majd be.

A magával ragadó klip ötlete Gergő egyik utazása során született meg benne: „Piran az egyik kedvenc kocsival is elérhető helyem, úgyhogy januárban kiutaztam oda pár napra, hogy adjak egy utolsó lökést a lemez befejezéséhez. Egyik reggel néztem a tengert, és egyszer csak jönni kezdtek a Nincsen út első versszakának szavai.

Mivel elég vizuális típus vagyok, így a klip is egyből elkezdett pörögni a fejemben: egy dzsungelt láttam magam előtt.”

Annyira beégett az előadó fejébe a dzsungel képe, hogy aztán az egész lemez vizualitását is meghatározza a motívum – ezt nemsokára láthatja is a közönség.

Gergő elárulta, hogyan is forgott a klip, amelynek izgalmas munkálataira Nagy Bence, Lévai-Hangyássy Bence, valamint László Péter drónpilóta tartott vele. „Tavaly nyáron egy barátom mesélt Madeiráról, és beugrott, talán arra is alkalmas lehet ez a hely, hogy ott készítsük el a klipet. Rákerestem a képekre, és pont azt láttam, amit szerettem volna. Végül négy napig tartott a forgatás: a hegyekben 3 fok volt, az óceánparton pedig 24. Rövidnadrágban, átázott cipőben jártuk be az egész szigetet. Az időjárás is mellénk szegődött: amikor ködre volt szükségünk, köd volt, de amikor napsütésben nézett volna ki a legjobban az adott helyszín, akkor ragyogott a nap. Az egész sziget olyan volt, mintha egy giga stáb bevilágította és berendezte volna előre, csak nekünk.”

Az énekes hozzátette, a legjobb helyszínekért sokszor le kellett térniük az útról, és felkapaszkodni a hegyekre, vagy éppen egy vízesés alá bemászni. Pont ezek a kitérők adták meg a forgatás vezérelvét: „Amerre mennék, nincsen út.”

VIDEÓ: Szakács Gergő - Nincsen út


Link másolása
KÖVESS MINKET:


KULT
A Rovatból
28 év után új számmal jött ki a Pink Floyd, a dalt Ukrajnának ajánlották
A Hey Hey Rise Up című dalt az ukrán Boombox zenekar énekese, Andrij Hlivnyuk vokáljaival vették fel.

Link másolása

A Pink Floyd 28 év után új számot adott ki, a dalt Ukrajnának ajánlják. A Pitchfork azt írja, hogy a dal klipjében Andrij Hlivnyuk (az ukrán Boombox együttes tagja) is vokálozik.

Az ukrán énekes amerikai turnén volt épp a zenekarával, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Hlivnyuk azonnal visszatért Kijevbe, hogy beálljon katonának, az ukrán főváros főterén vette fel az „Ó, a vörös kányabangiták a réten” című hazafias dalt.

Ezeket a részleteket emelte át a Pink Floyd a Hey Hey Rise Up című új számába, amit tegnap publikáltak.

A zenekar lényegében 1994 óta nem adott ki új felvételt, az azóta megjelent lemezeiken korábbi feldolgozások és remasterelt számok hallhatóak.

A mostani felállásban David Gilmour és Nick Mason eredeti tagok mellett Guy Pratt basszusgitáros és Nitin Sawhney billentyűs játszik.

A szám bevételeit az Ukrajnai Humanitárius Alapnak ajánlották fel, Gilmour elmondta: azt reméli, hogy a zenéjükkel minél nagyobb nyilvánosságot és támogatást tudnak szerezni az ukránok ügyéhez:

„Pénzt szeretnénk gyűjteni humanitárius szervezetek számára, és erősíteni a morált. Szeretnénk kifejezni támogatásunkat Ukrajnának, megmutatni, hogy a világ nagy része elítéli, ha egy szuperhatalom megtámadja azt a független demokratikus országot, amellyé Ukrajna vált.”

A klipben felvételek vannak az orosz tankokkal szemben fegyvertelenül kiálló ukránokról a kijevi függetlenségi szoborról, a harcokról, a romokról és az ukrajnai menekültekről is.

A Pink Floyd már márciusban is tett egy gesztust Ukrajnának: azt közölték, hogy minden, 1987 után kiadott szerzeményüket elérhetetlenné teszik digitálisan Oroszországban és Fehéroroszországban.

Íme, az új Pink Floyd-szám:


Link másolása
KÖVESS MINKET:


KULT
Madártestű emberevő, papucsvitorlás és a kalapos gyíkszörny a Szépművészetiben
Hieronymus Bosch különös festményeiből nyílt nagyszabású kiállítás. Nézd meg velünk a legbizarrabb képeket!
Orosz Emese cikke - szmo.hu
2022. április 09.


Link másolása

"Menny és pokol között. Hieronymus Bosch rejtélyes világa" címmel nyílt nagyszabású tárlat a Szépművészeti Múzeumban. Ez kétség kívül az év legmenőbb kiállítása Magyarországon, emellett pedig az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch kiállítása nemzetközi szinten is.

Nagyon vártam már a megnyitót, mert mindig lenyűgöztek Bosch képei. Amikor állok egy-egy festménye előtt, és azt hinném, mindent részletet jól megnéztem, mindig észreveszek egy újabb érdekességet. Ráadásul ez általában valami meghökkentően bizarr dolog. Hogy is szól a vicces meghatározás? "Ha egy festményen rengeteg apró emberi alakot látsz, de egyáltalán nem tűnik normálisnak, mert furcsa helyeken furcsa dolgokat csinálnak, akkor Hieronymus Bosch a festő."

A tárlaton 10 eredeti Bosch festményt nézhetsz meg, ami a mester teljes életművének közel fele.

Ennek megszervezése hatalmas teljesítmény a Szépmű részéről. A sajtóbejáráson a főigazgató, Baán László elmondta, szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt a kiállítás megszervezése, amikor belevágtak. Féltve őrzött festményeiket végül olyan múzeumok adták kölcsön, mint a Louvre, a Rijksmuseum, a Prado, a New York-i Metropolitan Museum vagy a londoni The National Gallery.

Az eredeti Bosch remekművek mellett hét szekcióban közel 90 alkotást csodálhatsz meg, amik a németalföldi mester művészetéhez kapcsolódnak. A kiállításon megelevenedik Bosch világa, megismerheted, miként látta Bosch saját társadalmát, hogyan ábrázolta az emberi gyengeségeket és bűnöket.

Jó példa erre a kiállítás egyik szenzációja, a Bolondok hajója. Bosch hajójának utasai az élőfa-árbóc körül mulatoznak, az egyik tébolyult vízben hűtött bőrtömlőt szorongat, egy másik a kifogott hal közvetlen közelében okád.

A kiállított alkotásokon keresztül bepillanthattunk a késő középkor emberének gondolkodásmódjába is. Úgy hitték, a hívő lelkének túlvilági sorsa saját döntésein múlik, az egyén szabad akarata révén választhat jó és rossz, erény és bűn között. Bosch művészete ehhez nyújtott elgondolkodtató, hol fenyegető, hol humoros kapaszkodót.

A Túlvilági látomások táblaképeken egyértelműen megfesti, mely két lehetőség vár a hívőkre. Az üdvözültek mennybemenetelén az őrangyalok a fény felé emelik a lelkeket. A Pokolba vezető folyón azonban démoni szörnyalakokkal körülvéve sodródnak a kárhozottak.

Bosch alkotásainak egyediségét rémítő és bizarr túlvilági ábrázolásai adják.

Kivételes tehetségével hátborzongatóan különös démoni lényeket teremtett meg. Az utolsó ítélet című festményt vizsgálva láttunk például madártestű emberevőt, papucsvitorlást, és kalapos gyíkszörnyet is.

A kiállítás bemutatja azt is, honnan eredeztethető ez a különös világ. Biztos te is belefutottál már olyan mémekbe, amik abszurd középkori illusztrációkat parodizálnak. Ezek jutottak eszembe, amikor a festmények mellett kiállított irodalmi, teológiai műveket, miniatúrákat nézegettem. Nos, ezekből meríthetett Bosch is.

Érdekesség, hogy a kiállított alkotások témájának hangulatát a szekciók falszíne is leköveti. A túlvilági utazás sötét tónusai után világosabb terekbe léphettünk át, és megismerhettük, miként állította Bosch követendő példának a szentek és Krisztus életét.

Bosch minden bizonnyal jól ismerte a szentek történetét, kompozícióit azonban szokatlan részletekkel egészítette ki. Szent Kristóf vándorbotjára például véres halat festett. A Királyok imádása festményen pedig az idilli jelenet hátterében lócsontvázat fedeztünk fel.

Ezek a részletek nem csak számunkra hatnak nyugtalanítóan. A mester célja az elbizonytalanítás volt.

Bosch a baljós szimbólumokkal hívta fel a figyelmet arra, hogy a gonosz mindenhol jelen van, így éberséggel kell élni a mindennapokat.

Bosch legnyugtalanítóbb, legelgondolkodtatóbb és egyben legismertebb alkotása, a Földi gyönyörök kertje–triptichon. A táblaképegyüttes középső elemén színes és érzéki világban fiatal nők és férfiak hódolnak különféle testi élvezeteknek. Körülöttük túlméretezett madarak, gyümölcsök és egzotikus virágok teszik még különösebbé a látványt.

A sokrétű műalkotás üzenetét a mai napig sem tudták teljes egészében megfejteni. Van olyan teória, amely szerint a fiatal III. Nassaui Henrik és a vele együtt nevelkedő Szép Fülöp számára készült, akiket az emberi ösztönök féken tartására intett.

A Gyönyörök kertje rendkívüli hírét és hatását jelzi, hogy már a 16. században is több másolat készült róla.

Eredetijét sajnos nem láthattuk, de a kiállítás ezt a remekművet is megidézi az egyik legkvalitásosabb korabeli másolattal, illetve egy lenyűgöző arany- és ezüstszálakkal átszőtt falikárpittal.

A kiállításra mindenképp sok időt szánj, mert ezeken az alkotásokon annyi érdekes részlet van, hogy egy-egy képet órákig is nézegethet az ember. Ha kifejezetten az eredeti Bosch festmények érdekelnek, viszonylag könnyen megtalálhatod őket a tárlaton, mert mindegyiket kordon vagy üvegbúra védi.

Legtöbb esetben kisméretű alkotásról van szó, ami megnehezíti a bogarászást. Ötletes segítség ehhez, hogy a tárlat végén lévő vetítés kilenc Bosch alkotást is bemutat "nagyító alatt".

A kiállítást július 17-ig nézheted meg. Részletek és jegyvásárlás a Szépművészeti múzeum honlapján.

Link másolása
KÖVESS MINKET: