JÖVŐ

Egyre gyakrabban várható egyszerre hőség és szárazság – összetett extrém események

Ezek önmagukban is komoly károkat okozhatnak, azonban kombinálva megsokszorozódhat a negatív hatásuk, aminek a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszerünk nem biztos, hogy ellen tud állni.
Másfélfok, Kis Anna, Fotók: illusztráció, forrása: Pixabay - szmo.hu
2022. augusztus 04.


Link másolása

Az idei nyár már most megmutatta Magyarországon, hogy milyen az, amikor a szélsőséges időjárási események összekapcsolódnak: hőhullámok, megdőlő melegrekordok, súlyos aszály és szárazság, amelyekhez kötődően vízkorlátozás és a mezőgazdasági termények pusztulása lépett fel egyes területeken. Az extrém események önmagukban is komoly károkat okozhatnak, azonban kombinálva megsokszorozódhat a negatív hatásuk, aminek a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszerünk nem biztos, hogy ellen tud állni. A klímamodell szimulációk szerint növekedni fognak az összetett extrém események ha mindent ugyanúgy folytatunk, mint eddig: a világ népességének 93-95%-a a jelenlegi száraz és forró események számának több mint kétszeresét fogja tapasztalni a 21. század végére. A hőhullám és az aszály minden forgatókönyv szerint gyakoribb lesz, aminek Európa, azon belül pedig leginkább a mediterrán térség különösen kitett.

Idén, 2022 nyarán a hőség és szárazság okozta nehézségeket egyszerre, összeadódva tapasztalhatjuk meg országszerte. Nem elég, hogy az extrém meleg fokozott terhelést jelent az emberekre és a természetre, a víz hozzáférhetősége (amely enyhülést adhatna) ideiglenesen több településen is akadozott. A növényeket is fokozott stressz éri a szélsőségesen magas hőmérsékletek miatt, a szárazságot pedig öntözéssel lehetne orvosolni, de egyes helyeken vízkorlátozást rendeltek el egy időre. Minden bizonnyal nagy területen az idei lesz a legsúlyosabb aszály az elmúlt 50 évet tekintve. A projekciók szerint

a világ népességének 93-95%-a a jelenlegi száraz és forró események számának több mint kétszeresét fogja tapasztalni a 21. század végére.

Nem érdemes alábecsülni a kockázatokat

Összetett extrém eseményeknek (compund events) nevezhetjük az éghajlati tényezők olyan kombinációit, amelyek valamilyen kockázathoz vezethetnek. A folyamatok összekapcsolódása jelentősebb hatásokat eredményezhet:

ha külön tekintjük ezeket az eseményeket, akkor a veszélyeket potenciálisan alulbecsüljük, mert figyelmen kívül hagyjuk a térben és/vagy időben összefüggő események interakciója által kialakult következményeket

Az izolált veszélyekhez képest ezek az összetett események nagyobb gazdasági veszteségeket és magasabb halálozási arányt eredményezhetnek. Például az erős szél megrongálhatja a háztetőket és a kísérő heves esőzés így nagyobb károkat okozhat; vagy a mentőszolgálat nehezebben juthat el az érintett területre, ha az utakat kidőlt fák blokkolják. Az alábbiakban pár globális példával szemléltetjük ezeket az összetett extrém eseményeket és azok tovagyűrűző hatásait.

2010 nyarán Oroszországban kivételes hőség fordult elő, amihez a korábbi hónapok csapadékhiánya is hozzájárult. A szélsőségesen forró és száraz körülmények a vegetációtüzek széleskörű elterjedéséhez vezettek. Ez a mezőgazdaságra is káros hatással volt, így

ebben az időben gabonaexport tilalmat vezetett be az ország, ami megemelte a globális árakat.

Ráadásul a tűz a levegőminőséget is rontotta, ami tovább emelte a hőhullám miatt amúgy is fellépő többlethalálozást. Ezt a példát összetett extrém eseménynek tekinthetjük, hiszen több veszély együttes előfordulása következett be: aszály, hőség, tűz és légszennyezés. Ezek kombinációja pedig nagyobb pusztítást eredményezett, mintha elszigetelten következett be volna közülük csak egy valamelyik.

A 2014-es kaliforniai aszály esetén is több tényező játszott szerepet: az alacsony csapadékösszeg mellé extrém magas hőmérséklet társult. A hatások a tomboló erdőtüzektől a rekord alacsony tározási szintekig és hóviszonyokig terjedtek. Egyébként csak a csapadékot tekintve nem ez az év volt a legszélsőségeseb Kaliforniában (1977-ben csupán 163 mm hullott november és április között a 2014-es 243 mm-rel szemben), viszont a 2014 során előforduló sokkal magasabb hőmérsékletek és súlyos hőhullámok egyedivé és extrémmé tették ezt az eseményt (az átlaghőmérséklet november és április között 10,7 °C volt, míg 1977-ben 8,9 °C).

A 2019-2020-as ausztrál vegetációtüzek esetén is összejátszott a magas hőmérséklet, az aszály és az erős szél.

Összetett extrém események: típusok és eloszlás

A hatások sok esetben felerősödhetnek, ha több veszély (pl. aszály, hőhullám, fagy, árvíz, jégeső, erős szél, vegetációtűz) egyszerre fordul elő (pl. aszály és hőhullám), vagy a korábbi körülmények miatt sebezhetőbb a rendszer egy eseménnyel szemben (pl. telített talaj heves esőzés esetén).

Nem is szükséges, hogy az események önmagukban szélsőségesek legyenek – az együttes meglétük is veszélyt jelenthet.

Például vegetációtűz keletkezhet úgy, hogy egy száraz anyag meggyullad (pl. villámlás következtében) egy száraz, forró és szeles napon, de nem szükséges, hogy ezen utóbbi változók extrém értékeket vegyenek fel. 1960 és 2000 közötti adatok alapján például több régióban az európai árvizek sem feltétlen az éves csapadékmennyiség maximumához köthetők, mert a hóolvadás (amihez esetleg heves esőzés is társul) vagy a talaj telítettsége is fontos tényezők. Az egyszerre előforduló heves esőzés és hóolvadás pedig (ún. „rain-on-snow” event) többféle tömegmozgáshoz is vezethet, úgymint földcsuszamlások vagy törmelékfolyások.

Alapvetően négy csoportba oszthatjuk az összetett extrém eseményeket, de persze előfordulhatnak átfedések a kategóriák között:

Egy éghajlati vagy időjárási előfeltétel súlyosbítja a veszély hatását.

Európában vagy az USA-ban például a nagy árvizek gyakran a telített talajnak, a kiterjedt hótakarónak (ezek az előfeltételek) és a csapadéknak/hóolvadásnak a kombinációja miatt alakulnak ki.

Többféle tényező vagy veszély alakítja ki a hatást.

Például 2018 januárjában szokatlanul meleg és nedves körülmények voltak a nyugati Alpokban, ami földcsuszamlásokat indított el az alacsony magasságokban, illetve erős havazást a magasabb térszíneken. A síközpontokat megnövekedett lavinaveszély fenyegette.

Időbeli egybeesés: a veszélyek egymásutánisága okozza a hatást.

Egy vagy több tényező váltja ki a veszélyt az adott földrajzi régióban. Ezek lehetnek ugyanazok (pl. heves csapadékkal járó esetek) vagy különböző, egymást követő események (pl. árvíz után hőhullám).

Térbeli egybeesés: több, összefüggő helyen lévő veszélyek okoznak összesített hatást.

Például a térben egyszerre előforduló vegetációtüzek vagy árvizek is komoly problémát jelentenek.

Egy tanulmányban azt vizsgálták, hogy az 1980–2014-es időszak alapján mely területek kiemeltek a többváltozós összetett extrém események szempontjából.

A közepes földrajzi szélességeken (Európa, Ázsia és az USA középső területein) a hőhullámok és a kevés csapadék előfordulása jelentősebb,

valamint itt és néhány egyenlítői régióban az erős szél és az aszály is fontos. A szezonalitást tekintve a csapadékhoz és hőmérséklethez kötődő események elsősorban tavasszal vagy a nyári időszakban fordulnak elő.

Az északi féltekén a tűzveszélyességi index + aszály, valamint a magas hőmérséklet + alacsony csapadék együttese főleg május és augusztus között fordul elő. A déli féltekén általánosságban tavasszal van tetőzés, de itt nagyobb a változékonyság. A száraz körülmények főleg a szárazföldek belsejében jellemzőek, Észak-Amerikában, Kelet-Európában, Oroszországban és bizonyos mértékben Ausztráliában. Észak-Amerika „hot spot”-nak tekinthető a sok csapadékot és erős szelet tekintve is, jégesővel és magas vízhozammal kombinálva.

Tapasztalatok és jövőbeli kilátás(talanság)ok

Az 1950–1979 és 1984–2013 időszakok összehasonlításából az látszik, hogy

a forró és száraz események száma megnövekedett Európában és ennek a melegedés a fő vezérlője.

A mediterrán térségben 1979–2018 között gyakoribb lett az aszályok és meleg időszakok együttes előfordulása – ennek fő oka az emelkedő hőmérséklet, nem pedig a csapadék hiánya. Ez az együttes előfordulás káros társadalmi-gazdasági és ökológiai hatást eredményezhet (erdőpusztulás, csökkenő terméshozam, növekvő vegetációtűz-kockázat, vegetáció-stressz, növekvő energiaigény, hanyatló nyári turizmus, egészségügyi hatások), ami felülmúlja azt, mint ha egyedül csak az egyik tényező következett volna be.

A szezonalitás kérdése is fontos: ha az év korábbi szakaszában fordulnak elő ezek az összetett események, azok a vegetációs időszak hosszára és az ökoszisztéma produktivitására is hatással lehetnek, ami előre nem látható változásokat idézhet elő a felszín-légkör visszacsatolásokban. A mediterrán térség tehát különösen érzékeny a hőség és szárazság együttes előfordulására és a szimulációk szerint a jövőben ez nyáron többször fog előfordulni.

Azt gondolhatjuk, hogy ezek az összetett extrém események ritkák és ebből kifolyólag nem látható előre a jövőbeni bekövetkezésük, de néhány éghajlati tényező előfordulására készíthetünk becsléseket, amelyek összefüggésben állnak további folyamatokkal. Például a hőmérséklet általános emelkedése vagy az alacsony talajnedvesség-tartalom jelentősen megnövelheti a hőhullámok erősségét. A tűzesetek szoros összefüggést mutatnak a szárazsággal, a magas hőmérséklettel és az alacsony nedvességtartalommal, így ezek is jó „előrejelzők” (ún. prediktorok) lehetnek.

Ugyanakkor a klímaváltozás megváltoztathatja a természeti veszélyek és az éghajlati tényezők közti kapcsolatot is és új körülményeket hozhat létre, amelyekkel szemben a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszerünk nem tud ellenállni. Az összetett extrém események klímaváltozással való kapcsolatát tehát valóban nehéz vizsgálni a kevés minta miatt, de általánosságban elmondható, hogy

a gyakoribbá válásukra számíthatunk a magasabb hőmérséklet és az egyes területek csapadékintenzitásának növekedése miatt.

Globális klímamodell-szimulációk szerint több lesz a magas hőmérsékleti értékeknek és a szárazságnak az együttes előfordulása a meleg évszakban. Sok régióban az előfordulási gyakoriságokat tekintve akár 10-szeres is lehet a különbség a 21. század és az 1870–1969-es időszak között. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb sugárzási kényszer több párolgást generál, ami már a korábbi évszakban kiszáríthatja a talajt és így csökkentheti a hűsítő párolgást nyáron.

Sok területen a magasabb kibocsátások esetén lesz inkább gyakoribb az extrém szél + csapadék a jövőben.

A hőhullám és aszály pedig mindenhol, minden forgatókönyv szerint gyakoribb lesz.

Az általános melegedés miatt a jövőben várható forró + száraz események bekövetkezésének a csapadék lesz a vezérlője, mert a hőmérsékleti „extrémum” feltétele szinte borítékolható, hogy teljesülni fog, ha mindent ugyanúgy folytatunk, mint eddig, és nem mérsékeljük a globális felmelegedést.


# Csináld másképp

Te mit csinálnál másképp? - Csatlakozz a klímaváltozás hatásairól, a műanyagmentességről és a zero waste-ről szóló facebook-csoportunkhoz, és oszd meg a véleményedet, tapasztalataidat!

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk
Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


JÖVŐ
A Rovatból
23 százalékkal kevesebbet fogyasztanának az autók, ha 130 helyett csak 100 km/h-val mehetnének az autópályán
A Greenpeace Magyarország az autómentes nap alkalmából a klímajegyek bevezetését sürgette.

Link másolása

Szeptember 22-én van az európai autómentes nap, ami kapcsán a Greenpeace Magyarország összegyűjtötte miként lehetne radikális energiatakarékosság elérni a hétköznapokban, ezzel a közlekedésben felhasznált üzemanyag mennyiségét is csökkenteni.

A szervezet szerint a közösségi közlekedés a kulcs ahhoz, hogy mindenki fenntartható módon elégíthesse ki a napi közlekedési igényeit. Ennek eléréséhez azonban európai szinten kellene bevezetni a klímajegyeket a vasútra és más tömegközlekedési eszközökre. A cél nem lehet kevesebb, mint hogy senki ne szoruljon autó- vagy repülőgép használatra pusztán azért, mert az megfizethetőbb vagy könnyebben elérhető – olvasható bejegyzésükben.

A közlekedés reformjával és szigorúbb sebességkorlátozással is nagy mértékben, uniós szinten 13 százalékkal lehetne csökkenteni az energiaigényt. Az autósok számára a leglátványosabb eredmény az autópályákon mutatkozna meg, a sebességnek 130-ról 100 km/órára való csökkentése ugyanis kb. 23%-kal alacsonyabb fogyasztást eredményez.

Az autómentességet az otthoni munkavégzés támogatásával lehetne az egyik legkézenfekvőbb módon támogatni. Uniós szinten 27 és 47 százalék közé tehető a vizsgált országokban az aránya annak, amit naponta az összes megtett távolságból a munkába történő eljutás tesz ki. Erre megoldást jelenthetne, ha a kormányok folytatnák, vagy pedig újra bevezetnék azokat a szabályokat az otthoni munkavégzésre, amiket a koronavírus-járvány miatt egyszer már úgyis meghoztak. De akár az autók kihasználtságával is spórolhatnánk:

uniós szinten 1,45 utas használ átlagosan egy autót. Az autómegosztást olyan ösztönzők bevezetésével lehetne támogatni, mint az olcsóbb parkolás, vagy a buszsávok használatának engedélyezése olyan autók számára, amelyek tele vannak utasokkal.

Míg a városi közlekedés esetében a kibocsátásmentes közlekedési megoldásokat kellene ösztönözni, legyen az kerékpár, gyaloglás, vagy bármilyen más mikromobilitási lehetőség.

Az árucikkek szállítása is egy olyan terület, amely szinte teljesen az olajfelhasználásra támaszkodik. A cégeket adókedvezményekkel lehetne ösztönözni arra, hogy az utak helyett a vasutakat válasszak a szállításkor. Persze ahhoz, hogy ez itthon is reális megoldás legyen, természetesen jóval több forrást kellene fordítani a vasúti közlekedés fejlesztésére, mint jelenleg – írja a Greenpeace.


# Csináld másképp

Te mit csinálnál másképp? - Csatlakozz a klímaváltozás hatásairól, a műanyagmentességről és a zero waste-ről szóló facebook-csoportunkhoz, és oszd meg a véleményedet, tapasztalataidat!

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk
JÖVŐ
A Rovatból
Emberi maradványok és egy eltűnt repülő roncsai is felszínre kerültek a rekordgyorsasággal olvadó svájci gleccserekben
Olyan sziklák is láthatóvá váltak az olvadás miatt, amelyeket évezredek óta jég borított.

Link másolása

Még soha nem olvadtak ennyit a Svájcban található gleccserek egy év alatt a mérések kezdete óta, vagyis több mint 100 éve - írja a CNN.

Csak idén 6 százalékkal csökkent a térfogatuk, ami csaknem kétszerese a korábbi, 2003-as negatív rekordnak

- közölte a GLAMOS, a svájci gleccsereket tanulmányozó szervezet.

Az Alpok gleccsereinek több mint fele Svájcban található, ahol a hőmérséklet a globális átlag kétszeresével emelkedik. Az előző télen ráadásul kivételesen kevés hó esett, és több hőhullám is sújtotta a hegyeket. Emiatt mintegy 3 köbkilométernyi jég olvadt el, ami súlyos veszteség.

A súlyosságot bizonyítja az is, hogy

évezredek óta jéggel borított sziklák most láthatóvá váltak, sőt emberi maradványok és egy évtizedekkel korábban eltűnt repülő roncsai is felszínre kerültek. Egyes kisebb gleccserek pedig teljesen eltűntek.

"Az éghajlati számítások alapján tudtuk, hogy ilyen helyzet fog előállni, legalábbis valamikor a jövőben. Az a felismerés, hogy ez a jövő már itt van, talán az idei nyár legmeglepőbb és legmegrázóbb élménye volt" - mondta Matthias Huss, a GLAMOS vezetője a Reutersnek.

Az Aletsch-gleccser olvadása 2018 és 2022 között:

Ha az üvegházhatású gázok kibocsátása tovább nő, az Alpok gleccserei várhatóan 2100-ra elveszítik a mostani tömegük 80 százalékát, sok gleccser pedig teljesen el fog tűnni. A tudósok már eddig is több tucat területen kellett sürgősségi javítási munkálatokat elvégezni, mert az olvadó jég a mérőoszlopok elmozdulását és az adatgyűjtést veszélyeztette.


# Csináld másképp

Te mit csinálnál másképp? - Csatlakozz a klímaváltozás hatásairól, a műanyagmentességről és a zero waste-ről szóló facebook-csoportunkhoz, és oszd meg a véleményedet, tapasztalataidat!

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk

JÖVŐ
Gyorsabban süllyed több tengerparti város, mint a tengerszint emelkedése
Megdöbbentő adatok és okok, amelyek akár pár éven belül is igen komoly következményekkel járhatnak. Például Rio De Janeiro területének két négyzetkilométere kerülhet víz alá 2030-ra.

Link másolása

Számos tengerparti város gyorsabban süllyed, mint amennyire a tengerszint emelkedik állapította meg a szingapúri Nanyang Egyetem és a NASA közös kutatása.

A Nature Sustainability című tudományos lapban közzétett, műholdas felvételek segítségével készített és a világ legnagyobb városai közül 48-at vizsgáló tanulmánya 2014 és 2020 között elemezte a süllyedésüket – idézte a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő portál.

Korábbi tanulmányok szerint

a globális felmelegedés világszerte jégolvadáshoz vezet, ez pedig emeli a tengerek szintjét, fenyegetést jelentve számos tengerparti város számára.

Sok város azonban más gonddal is küzd: a talajvíz és vagy a földgáz elvezetése miatt süllyed, az épületek óriási súlya alatt tömörödik a talaj.

A többéves vizsgálat során azt figyelték meg, hogy minden városban - különböző mértékben - süllyedt a talaj, 44 településen pedig a süllyedés nagyobb mértékű volt a tengerszint emelkedésénél.

Az ezt megelőző kutatások szerint

a tengerek szintje az olvadó jégsapkák nyomán évente körülbelül 3,7 milliméterrel emelkedik, a most közzétett tanulmány pedig azt írja, hogy több város egyes részei évente 20 milliméterrel süllyednek.

A kutatás Ho Si Minh-várost és Rio De Janeirót is említi, az elsőben a süllyedés 16,2 milliméter évente, az utóbbinál pedig azt jelentették, hogy – amennyiben nem hoznak megfelelő intézkedéseket - a város területének mintegy két négyzetkilométere kerülhet víz alá 2030-ra.


# Csináld másképp

Te mit csinálnál másképp? - Csatlakozz a klímaváltozás hatásairól, a műanyagmentességről és a zero waste-ről szóló facebook-csoportunkhoz, és oszd meg a véleményedet, tapasztalataidat!

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk

JÖVŐ
A Rovatból
Felszállt a világ első tisztán elektromos repülőgépe, amit hamarosan élesben is használhatnak
Az N882EV lajstromjelű gép mindössze 8 percet töltött a levegőben, de ez így is fontos mérföldkőnek számít.
Címlapkép: Eviation Aircraft twitter oldala - szmo.hu
2022. szeptember 29.


Link másolása

Az Eviation Aircraft tisztán elektromos repülőgépe, az Alice végrehajtotta első, úgynevezett szűzrepülését – írta meg a cég közleményében.

A kísérletet az Egyesült Államokban, azon belül is a Moses Lake repülőtéren hajtották végre.

A gép innen indult el a kora reggeli órákban, és rövid, mindössze 8 percig tartó repülés után ugyanitt landolt.

Ez a repülés így is fontos mérföldkő a tisztán elektromos utasszállítók fejlesztését tekintve. Ráadásul az első tesztek folyamatosan csúsztak, ami végül szeptember 27-én, kedden tudtak végrehajtani.

A jármű utazósebessége 463 km/óra, emellett 1134 kg hasznos teher szállítására képes. A repülő kilencüléses, és két, egyenként 850 lóerős Magnix Magni 650 elektromos motor hajtja.

A gyártó úgy véli, a típus hatósági engedélyezési eljárása 2024-ben kezdődhet meg, így 2025 lehet az első év, amikor az Alice-t már élesben is használhatják – egyelőre azonban csak légi fuvarozásra fogják, utasokkal legkorábban 2026-ban emelkedhet a levegőbe.

Az Alice-ből már több cég is vásárolt, az amerikai Cape Air regionális légitársaság például 75 példányt rendelt belőle.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk