IMÁDOK OLVASNI
A Rovatból
hirdetés

A leghíresebb Annák a magyar és a világirodalomban

Anna-nap előtt sorra vettük, kik a legismertebb Annák az irodalomban.

Link másolása

Közeleg az Anna-nap, és összegyűjtöttünk nektek néhány nagyon híres Annát a világirodalomból, Édes Annától Szabó T. Annáig.

Sárvári Anna

Az irodalom számára minden idők leghíresebb Annájává tette Juhász Gyula Sárvári Annát. A színésznő, aki szakmájában egyáltalán nem bizonyult különösebb tehetségnek, kritikákban és leírásokban alig említették – Múzsaként örökre fenn maradt: közel 30 évnyi rajongást kapott a költőtől, tele vágyakozó, szerelmes, gyönyörű versekkel. Anna 21 éves volt, amikor Nagyváradon megpillantotta őt Juhász Gyula. Ezután fél évvel, 1909-ben megszületett a Vigasztalásul, az első Anna-versek egyike, benne vallomással:

"De a haja szőke, de a bőre bársony,

De egy hajaszála mindörökre átfon,

De tegnap este láttam a bokáját."

Juhász Gyula a színházba figyelte, nézte, majd ablaka alól leste a színésznőt, akivel mindösszesen kétszer-háromszor találkozott. Az első alkalomra Anna így emlékezett vissza:

„Deésy Alfréd elhozta egyszer hozzám Váradon, bemutatta nekem, és ő egész délután csak a kezemet fogta, és a nevemet súgta. A szobában olyan csend volt, mintha vatta fogta volna el a hangokat. Én inkább féltem, mint meglepődtem a költőtől ...

"
Aztán összesen ha kétszer-háromszor találkoztunk, és én nem tehetek róla, hogy olyan halálosan belém szeretett ... nem szerettem, nem tudtam szeretni ...

Anna 1909 őszén elhagyta Váradot, így nem találkoztak többet a költővel. A szerelmes versek legnagyobb része így már a nem közeli, de távoli hiányban született, így az 1926-os leghíresebb és talán legszebb Anna vers, az örök szerelemről – az Anna örök.

Juhász Gyula 1937-ben, míg Anna 1938-ban halt meg: épp Anna nap előtt, július 25-én követett el öngyilkosságot: megmérgezte magát az akkor már nehéz körülmények közt élő színésznő.

A korabeli A 8 Órai Újság így írt az esetről: „Az ágy mellett, a földön Juhász Gyula verseskötete feküdt. Ahogy a könyv leesett a földre, éppen az első oldalon nyílott ki: Annának örök szerelemmel, Juhász Gyula - olvasható rajta a költő dedikációja. A szerencsétlen színésznő utolsó pillanataiban is az Anna-verseket olvasta.”

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál

Emlékeimből lassan, elfakult

Arcképed a szívemben, elmosódott

A vállaidnak íve, elsuhant

A hangod és én nem mentem utánad

Az élet egyre mélyebb erdejében.

Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,

Ma már nem reszketek tekintetedre,

Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,

Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis

Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt

És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!

Mert benne élsz te minden félrecsúszott

Nyakkendőmben és elvétett szavamban

És minden eltévesztett köszönésben

És minden összetépett levelemben

És egész elhibázott életemben

Élsz és uralkodol örökkön, Amen.

(Anna örök)

Anna Karenina

Tolsztoj ikonikus hősnője, aki a 19. századi regények tipikus nőalakja, közeli rokona Flaubert Madam Bovaryjának, mindketten a kisszerű, ám sorsába beletörődni nem akaró nők archetípusai, akik a maguk szerény eszközeivel lázadnak a sorsuk ellen, de épp azért, mert semmi hősies és semmi példamutató nincs bennük, bukásuk elkerülhetetlen, és inkább érezhetjük szükségszerűnek, mintsem tragikusnak. Anna is, Emma Bovaryhoz hasonlóan egy furcsa álomvilágban él, úgy érzik, nekik több adatott annál az életnél, mint amilyen jutott, és azt várják, mikor teszi lehetővé a sors, hogy kitörjenek. A bukott asszony legismertebb alakjává azért válnak, mert az hiszik, a kitörés egy férfi megjelenésével lehetséges, aki történetesen nem a férjük. Anna férje kormánytisztviselő, de ő boldogtalan mellette, és beleszeret egy fiatal huszártisztbe, Vronszkij grófba. És hát persze házasságtörés a vége, amelyet Tolsztoj nagyon-nagyon elítél, és ő maga sem szimpatizál hősnőjével, noha természetesen gyarlóságát emberi tulajdonságnak látja. Mindazonáltal 11-szer írta át a regényt, és a végére eléggé kiborult, ugyanis ezt írta:

"
Megelégeltem ezt az én Annámat, torkig vagyok, annyit vesződtem vele, mint valami félresikerült tanítvánnyal; de ne mondjon róla semmi rosszat, mégiscsak gyermekemmé fogadtam.

Tolsztoj zsenijének köszönhetően az Anna Karenina mégsem csak egy hűtlen asszony szimpla története, hanem a 19. századi orosz társadalom nagyszerű ábrázolása, Anna alakját pedig ambivalens módon egyszerre érezzük roppant vonzónak és roppant taszítónak is.

A regény első mondata (A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az.) szinte szlogenné vált, azóta nagyon sokat idézték, Tolsztojé talán a legismertebb kezdőmondat a világirodalomban.

Anna öngyilkossága egyébként nem Tolsztoj fejében született meg, egy valódi esetet ültetett át a regénybe, hiszen saját szemével látta egyszer, amint egy ezredes leánya a vonat elé vetette magát féltékenységi rohamában, mert szeretője megkérte a fia nevelőnőjének kezét.

A 2012-es változat Keira Knightley-val:

Az 1997-es Sophie Marceauval:

Szabó Magda Annuskája

Az idén éppen 100 éve született Szabó Magda költőként indult, s első nagy sikert arató prózai műve, regénye az 1953-ban írt és 1958-ban megjelent Freskó.

Ez a kötet máig az egy legfontosabb és „letehetetlen” kisregénye, melynek főhőse a művész és szabadon gondolkodó, kreatív Annuska.

Szabó Magda sorsfordító kötetéről, annak keletkezéséről így ír:

"
Tudtam, mit ábrázolok, nem is mertem otthon tartani a hamar bujdosóba adott kéziratot, rejtegette azt Lengyel Balázs és Nemes Nagy Agnes, volt Ottlikék, volt Kálnoky László őrizetében, egy példány Debrecenben, anyámék szenespincéjében a szén alatt.

"1956 aztán meghozta a megoldást: az elnémult írókat a kiadók keresték fel, kéziratot kérve, így került nyilvánosság elé a Freskó is 1958-ban, első kritikáját, ismét csak fejét kockáztatva, Lengyel Balázs írta meg. A könyv váratlan sikert aratott, az Újhold egykori fiataljai közül elsőnek én kaptam Kossuth-díjat."

A címben megjelenő Freskó: falfestmény, melyet Annuska, a tarbai református pap kisebbik lánya festette gyermekkorában, családtagjai örökítve meg rajta. Annuskát már apró gyermekként elbűvölték a formák és színek, szinte transzba esve csapkodott-visított egy-egy kép, festmény láttán, konok kitartással igyekezett megkaparintani minden papírfecnit, minden színes ceruzát, hogy rajzolhasson. Hogy alkothasson. Mert Annuska alakjában a kreativitást, az ösztönös tehetséget testesíti meg Szabó Magda. Az alkotás leküzdhetetlen vágyát. Felnőve ezért szökik meg Annuska botrányos körülmények között a nyomasztó levegőjű szülői házból, ahol a zsarnok apa uralkodik a család tagjai felett, ahol az őszintétlenség, a képmutatás dívik. "Kisebbik lányom, Annuska, nem tartozik családom körébe többé. Az Úr kifürkészhetetlen akaratából elvette tőlünk, olybávesszük mint a halottat" - írta az egyik rokonhoz kenetteljesen az apa. Annuska nem akar és nem tud a régi hagyományok, a nyűggé vált hazug magatartásformák bilincsében élni, fellázad, bátran vállalva lázadása következményeit. Emberi és művészi szabadságot akar. Annuska alakja a regényben a szabadság, a függetlenség, a meg nem alkuvó öntörvényűség, a képmutatás nélküli, őszinte élet jelképévé magasodik, a többi szereplő hozzá viszonyítva méretik meg.

Anne Hathaway

Shakespeare feleségéről épp oly keveset tudunk, és azt sem biztosan, amennyit a valaha élt legnagyobb drámaíróról. Amit lehet tudni, hogy (ha igaz), Shakespeare 18 éves volt, amikor elvette Anne-t, aki viszont nyolc évvel volt nála idősebb. Amikor apja meghalt, meghagyta, hogy Anne-t leendő férje 6 font, 13 shilling és 4 penny kifizetése után viheti csak el a háztól.

A krónikák szerint Shotteryben, a családi farmon nőtt fel, Stratfordtól nem messze, a házassági engedélyt viszont Temple Graftonban tartották 1582-ben, az engedélyt Wm Shaxpere és Annam Whateley nevére állították ki november 27-én. A házasság egyéb dokumentumaiban azonban már William Shagspere és Anne Hathewey szerepel. Van, aki szerint két különböző nőről van szó, és Hathawayt azért kellett elvennie, mert terhes lett... ("E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William" - mondhatnánk Cseh Tamással...) Mások szerint elírásról van csupán szó.

Így vagy úgy, abban elég sok történész megegyezik, hogy a házasság nem volt ínyére túlzottan Shakespeare-nek, hiszen rögtön tovább is állt színházat csinálni, és az első hét évet bizony külön töltötték.

A színházi évek alatt aztán William többször hazatért, ennek konkrét bizonyítékai először egy lánygyermekük, majd később egy ikerpár, akiknek a kereszteléséről maradtak fenn iratok.

Az bizonyos, hogy ezzel együtt Shakespeare nem különösebben törődött a feleségével, még végrendeletében is csak a második helyre sorolta, a gyerekek kapták a vagyon nagy részét.

Anne Hathawayt végül azért férje mellé temették a stratfordi Szentháromság templomban, hét évvel élte túl a drámaírót.

A síron ez áll:

"
Itt nyugszik Anne, William Shakespeare felesége, aki 1623. augusztus 6-án, 67 éves korában távozott.79jou4yrz9hzh9y

Anna Hathaway

Szabó T. Anna

„Mit akarok? A levegőt, egészen.

Hogy áramlása bizsergessen át.

Hogy ürességet foglaljon a térben,

tűzzé telítse az energiát.

Lenni, a mindent vonzó

mágnesesség

két kíméletlen pólusa között…” (Szabó T. Anna: Lenni a mindent)

Kortárs irodalmunk egyik legkiemelkedőbb költője, legsokoldalúbb egyénisége Szabó T. Anna. A mindig mosolygó, Kolozsvárról származó író-költő 1987-ben települt át Magyarországra, egyetemi évei alatt kezdett publikálni. Házasságban, szerelemben, alkotói közösségben él férjével, az író Dragomán Györggyel több mint huszonöt éve, akivel kölcsönösen segítik, ihletik is egymást. Erre példa Dragomán legutóbb megjelent kötete, a Máglya, melynek főszereplője egy 13 éves kamaszlány, akinek „megszületésében” és a karakter megformálásában sokat segített felesége kamaszkori naplója: az író ugyanis beleolvashatott Anna írásába és innen merített regénybeli anya alakjához is. Szerelmük kezdetén is már versekkel, szövegekkel hódították egymást.

"
A kettőnk életében a kezdetektől összekapcsolódott a szerelem és az írás,

"és ez segített abban is, hogy sorssá álljon össze olyan véletlenek sorozata, mint a találkozásunk, a tengerbe veszett és másnap megkerült jegygyűrűnk története (egy angol költőnő verset is írt az esetből), a lakásválasztásaink, vagy a gyermekeink születése.” – emlékszik Anna.

Szabó T. Anna első kötete 1995-ben jelent meg, A madárlépte hó címmel. Négy további köny: Nehézkedés 1998, Fény 2002, Rögzített mozgás 2004, Elhagy, 2006, Villany (2010), Kerített tér (2014), Senki madara (2015), A Fűszermadár (2015) illetve számos gyermekvers-kötet szerzője. 2016-ban jelent meg novelláskötete, A törésteszt.

Édes Anna

Kosztolányi, mint az eléggé köztudott, felesége ötlete nyomán írta meg az először novellának szánt, aztán regénnyé terebélyesedő Édes Annát.

"Te, egy novellatéma jutott eszembe – szóltam. – Egy tökéletes cselédlány, aki végül is meggyilkolja a gazdáit. Nagyszerű – mondta rá Dide azon nyomban." - emlékezett vissza Harmos Ilona.

Mivel sok osztályban kötelező olvasmány, talán róla tud a legtöbbet mindenki. A szegény sorból származó, hallgatag cseléd a közepesen jómódú Vizyékhez kerül, ahol nem igazán veszik emberszámba. Gépként dolgozik, és a megaláztatások, a rideg bánásmód, valamint a Jancsival való vizsony tragikus végkifejletét követően valami elpattan benne.

"Vizyné felébredt. Elküldte aludni, de Anna csak fogta a kezét. El akarta magától taszítani Annát, de nem ment, Anna ekkor beledöfte a kést. Vizy is felugrott, kiabált, Anna őt is megölte. Anna megmosta a kezét, majd lefeküdt a hencserre aludni."

Kosztolányi írásában az a leghatásosabb, hogy a magyar irodalom egyik leginkább horrorisztikus jelenetét úgy írta meg, mintha teljesen hétköznapi esemény volna, és szépen beleilleszkedne család történetébe.

A legtöbb irodalomtörténész a lélektani regény egyik első magyar remekének tartja az Édes Annát. A kor nagy pszichológusai Freudtól Jungon át Ferencziig sok írót megihlettek, maga Kosztolányit is foglalkoztatta, mi játszódik le az emberi lélek mélyén, bár erről unokatestvére, az orvos-író Csáth Géza talán valamivel többet tudott.

Fábri Zoltán és Esztergályos Károly is rendezett belőle filmet, hisz a regény annyira filmért kiált, hogy ezt a ziccert nehéz lett volna kihagyni.

ANNÁK / Beszélgetés és Irodalmi Est

Ráckevei Anna színművész, Götz Anna színművész és Trokán Anna színművész szereplésével

2017. július 26. 19.00

Anna Grand Hotel / Mediterrán udvar / Balatonfüred

Anna Estek:

A szervezők 2017-ben minden korábbinál gazdagabb kulturális kínálattal várják Balatonfüreden mind az Anna-bálra érkező közönséget, mind július-augusztusban A kultúra városába, Balatonfüredre látogatókat. Prímásverseny, operakoncert, balett, sőt utcabál is a programok közt szerepel, ahogy az Anna Estek is – Füredre érkezik a Juhász Anna Irodalmi Szalonok – azaz irodalom, társművészeti ágak egy jóízű beszélgetős est keretében. Balatonfüred központi, fontos helyszín a magyar művészek számára is, így a tematikus esteken, könnyed hangulatú, tartalmas beszélgetéseken a víz, a vitorlázás, a festészet, az irodalom, a divat, a színpad és a film is a megidézett témák közt van.

A következő Anna estére július 26-án kerül sor - az Anna napon, az Anna örök programra három különleges Anna: Ráckevei Anna színművész, Götz Anna színművész és Trokán Anna színművész ül egy asztalhoz, hogy kiderüljön: mi a közös a három hölgyben, akik eddig még sosem szerepeltek egy színpadon.

Milyen meghatározó szerep és élmény kapcsolódik hazánk egyik legrégibb és legszebb nevéhez, az Annához? Van-e egy névnek misztériuma, és ha igen, számukra mit hordoz magában az Anna név? Előkerül majd a kedvenc balatoni történet, koncert vagy fellépés és kiderül, a meghívott Annák jártak-e már Anna-bálon.

A júliusban és augusztusban rendezendő Anna Estek programsorozatnak az Anna Grand Hotel mediterrán udvara ad majd otthont. Kezdés: 19.00 óra

Részletek itt és itt.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


IMÁDOK OLVASNI
Kiteregették a királyi Dallas szennyesét – elolvastuk A szabadság nyomábant
Az igazság feltárása helyett inkább önsajnálatba mártott dicshimnuszt kapunk az év egyik legjobban várt könyvétől.

Link másolása

Már a megjelenése előtt az év bestsellereként beharangozott A szabadság nyomában úgy esik majd azok számára, akik szomjazzák a brit királyi családdal – és főleg a Megxittel – kapcsolatos pletykákat, mint egy korty kristályvíz. Megtudhatjuk belőle, hogy Harry szereti a szellem emojit, és Meghan többek közt azzal vette le a herceget a lábáról, hogy Afrikában a bokorba járt pisilni, módjával, és kissé egyoldalúan azt is, mi folyik a királyi kulisszák mögött, a beharangozott Nagy Igazságot viszont nem.

Csupán egy meglehetősen elvakult védőbeszéd két olyan újságíró részéről, akik nyíltan kiállnak a pár mellett.

Bár a brit királyi családdal kapcsolatos sztorikat bármikor, bármilyen mennyiségben el lehet adni, a legnagyobb adu mostanság Meghan Markle és Harry herceg botrányos kiválásáról könyvet írni. A királyi család történetében még 2016-ban indult egy egészen újkeletű valóságshow, amikor Harry herceg egy hollywoodi színésznőre vetett szemet, aki nemcsak félvér volt, de még elvált is, a botrányra éhes brit bulvársajtó és az ilyen termékek iránt fogékonyabbak pedig perverz örömmel figyelték, hogyan kezdi majd ez ki a monarchia idealizált képét.

Az epizódokat pedig tempósan adagolva kaptuk: meglehetősen gyors ütemben jutottak el a megismerkedéstől az eljegyzésig, az esküvőig és az első gyerekig is – kevesebb mint három év alatt hozták össze mindezt. Közben a brit bulvársajtó élvezettel és sokszor elég gonoszan lubickolt a hercegi pár életében naponta több tucat cikket lehúzva olyan témákról, minthogy Markle éppen miért mocskos állatgyilkos, amiért avokádót eszik, vagy éppen hol tart a cicaharca Katalin hercegnével. Aztán erre a katyvaszra, ahol már senki sem tudta, ki a jófiú, és ki a rossz, dobták rá Molotov-koktélként a hírt, hogy a valóságshow főszereplői távoznak, elegük van. Az évadzáró a márciusi hivatalos események egész sora volt, ahol ismét lehetett cikkezni a hercegi pár bosszúruháiról, arról, hogyan ültették be őket a szamárpadba, és a hasonlóan eget rengető horderejű mozzanatokról.

A történet igazi kincsesbánya, a kérdés pedig csak az volt, kinek sikerül odatartania éhes kis mancsát, és mit hoz ki belőle. Az Omid Scobie & Carolyn Durand-páros lett a nyerő, a két újságíró évek óta árnyként követi a királyi családot – Scobie 8 éve tudosít a királyi családról a Harper’s Bazaarnak, Carolyn Durand majdnem két évtizede bejáratos a palotába, többek közt az Elle-nek és Oprahnak szállít sztorikat, emellett Emmy-díjas producer.

A könyv azt ígéri, hogy elmondja a történet egyetlen, igaz és kíméletlenül őszinte olvasatát, mivel véleményük szerint eddig csak a bulvármédia határozta meg, ki mit gondoljon az ügyről. Scobie és Durand képében azonban most igazi felszabadító zsoldosokat kapott a hercegi páros, akiknek azonban mégsem annyira az objektivitás a cél:

a szerzők egyértelmű szándéka sokkal inkább az, hogy piedesztálra emeljék Meghan Markle-t, a párból pedig áldozatot kreáljanak.

A kezdő forgatókönyvírók lázasan jegyzetelhetnek, hogyan mutassunk be hőskaraktert a lehető legszájbarágósabb és egydimenziósabb módon, Scobie-ék ugyanis a csúcsra járatják mindezt. A könyv Meghanja egy olyan földöntúli szupernő, akinek már gyerekkorában is Diana hercegné volt a jele az oviban, a felkelés után madarak fonják be a haját, a reggeli avokádós pirítósa előtt megment három rászorulót, letol négy inspiráló beszédet fiatal nőknek, és még a királynő híresen agybajos kutyái is megszelídülnek a jelenlétében. Még ha mindez így is van, egy idő után elviselhetetlen az a nyálrengeteg, amit a szerzők a hercegné köré vonnak, nem mulasztják el például azt sem, hogy néhány oldalanként egy szigorúan titkos forrás elmondja: Meghan a lehető legtökéletesebb lény a kerek világon.

Amikor már tényleg azt hiszi az ember, hogy ebből a nőből lesz a Marvel legújabb szuperhőse, az egyik – szokás szerint titkos – forrás megjegyzi: igen, Super Megnek szoktam őt hívni.

A kötet egyoldalúságát tovább fokozza, hogy az egész konfliktusban minden hófehér vagy éjfekete. A piros sarokban Meghan és Harry, az elszenvedő hősök, és a róluk csak szépeket mondó barátok, a kékben a palota, a PR-osok, a sajtósok, Vilmos hercegék, a dadusok, az újságírók, de még az utolsó palotaszolga is szemét, undorító dög, akik viselkedésükkel és a támogatás hiányával űzték el a párt, akire a szerzők szerint a monarchiának a legnagyobb szüksége volt.Link másolása
KÖVESS MINKET:

IMÁDOK OLVASNI
A Rovatból
A Bölcs kérdez, a válasz bennünk van – Popper Péter Hogyan választunk magunknak sorsot? című előadás-gyűjteményéről
Egyenesen hátborzongató, amikor azt írja, hogy „a társadalom torzulásának és a beteg társadalomnak csalhatatlan jele, hogy nem az észszerűség szerint él, hanem mítoszok alapján”.

Link másolása

„Soha nem hagyod abba a kérdezősködést?” „Soha”. „Pedig választ sem fogsz kapni soha.” „Néha az a benyomásom, hogy a kérdések fontosabbak, mint a válaszok.”

Ez a kedvenc párbeszédem egyik kedvenc filmemből, A hetedik pecsét című Ingmar Bergman-remekműből. A Halál és az őt sakkjátszmára kihívó Antonius lovag között zajlik. A Halál eljött a lovagért, de ő a sakktábla mellett megpróbálja kicselezni, de legalábbis a játszma során megérteni az élet titkait. Mi köze Bergmannak és ennek a misztikus-filozofikus filmjének Popper Péterhez? Több mint gondolnánk.

A 2010-ben elhunyt pszichológus egyetemi tanár, fáradhatatlan spirituális utazó azon modern bölcsek közé tartozott, aki mint a régiek, tisztában volt azzal, hogy „minél többet tud, annál jobban rájön: nem tud semmit”, mert minden megválaszolt kérdés mögött ott van a következő.

Az az ember, aki dolgozott gyermek- és börtönpszichológusként, előadott Amerikában és a keleti lélek titkait kutatta egy indiai asrámban, sőt, még miniszterelnöki tanácsadó is, vélhetően azért is tett szert rendkívüli népszerűségre könyveivel és előadásaival, mert, ahogyan az igazán nagy tudású és műveltségű emberek, „nem osztotta az észt”, inkább gondolkodásra serkentett. Nem adott azonnal használható válaszokat, inkább sokszor kegyetlen kérdésekkel és nem kevésbé kíméletlen iróniával mutatott rá mindennapi gyarlóságainkra, de közben önmagát sem kímélte.

A másik párhuzam pedig a sakk, amely számára valóságos életvezetési játék, a másik ember iránti empátiától a döntéseinkig. Mint ismert, a sakkban nincs lehetőség „passzolni”, az ellenfél (az élet, a körülmények, a történelem, a nem kívánt szó törlendő) lépésére válaszolni kell, és hogy mit lépünk, rajtunk áll, és a mi felelősségünk. Ahogyan egy valódi sakkjátékos sem háríthatja vereségét a kibicre, az életben sem vitethetjük el a balhét másokkal, ha az adott esetben mi voltunk döntési helyzetben. És ha tettünk egy rossz, át nem gondolt, vagy felesleges lépést, utólag sírhatunk, átkozódhatunk, de meg nem történtté nem tehetjük. Sem a sakkban, sem az életben.

Popper Péter ugyan szintén elvesztette a maga sakkjátszmáját a Halállal, szerencsére gondolatai itt maradtak velünk. Felesége, Zolnay-Lackó Katalin hűségesen elkísérte őt előadásaira, fel is vette azokat. Így született meg a Kulcslyuk Kiadó gondozásában a Hogyan választunk magunknak sorsot? című kötet, amelynek gerincét a nyomtatásban eddig meg nem jelent előadások alkotják.

Az utolsó címadó éppen az, amelyben a sakké a főszerep, amelyet a szerző beavatási folyamatnak, az indulatok korlátozása, a figyelem, az emlékezés és az előrelátás képesség-fejlesztésének tekint. „Ismerd meg önmagad” – idézi többször is az ókori delphoi jósda feliratát.

Elgondolkodtat bennünket arról az örök filozófiai-etikai problémáról, hogy döntéseink és választásaink mennyiben függnek tőlünk és mennyire determináltak körülményeink, születésünk, természeti és más külső erők által. Pellengérre állítja az idegennel, az ismeretlennel szembeni bizalmatlanságunkat (milyen jó a magyar nyelv „idegenkedés” szava!), előítéletünket és ebből fakadó gyűlöletünket, gyávaságunkat, amelynek legcsúfabb formájának azt tartja, amikor önmagunktól félünk, önmagunk elől menekülünk és önmagunkkal vagyunk gyávák szembenézni. Nem hagy nyugton olyan, már-már megválaszolhatatlan kérdésekkel, hogy mi a „jó” és mi a „rossz”.

Némi vitám is lenne a Tanár úrral, amikor a nemzedékek felelősségéről szól, hiszen az én szüleim korosztályát, amelybe ő is beletartozott, nevezi „első műveletlen nemzedéknek”, mert hiányzott náluk történelmi okokból „a tehetség lépcsőzetes kiművelése”, és a származás, a megbízhatóság fontosabb volt, mint a tudás, a szakmai rátermettség. Őket követte az én generációm, a „rendszerváltóké”, amely többségének „a kultúra inkább csak információ volt, mint élmény”. Popper erre vezeti vissza a közélet mai állapotát. Kétségtelen, hogy mindkét nemzedék életéből hiányzott az általános vitakultúra, ellenben jócskán lehettek tapasztalataik pitiáner hatalmaskodókkal és gátlástalan köpönyegforgatókkal. De azért ne legyünk igazságtalanok, csak gondoljunk bele: e két korosztály micsoda elméket, írástudókat adott Magyarországnak, a világnak – igaz, többségük túllépett a mindenkori „korcsmákon”.

Annál inkább helyeselném azt az általa javasolt módszert, hogy amikor elénk tesznek egy választási listát, először azokat ikszeljük be, akiket szívesen látnánk családunkban vagy baráti körünkben. Tartok tőle, hogy elég kevesen maradnának…

Az pedig egyenesen hátborzongató, amikor azt írja, hogy „a társadalom torzulásának és a beteg társadalomnak csalhatatlan jele, hogy nem az észszerűség szerint él, hanem mítoszok alapján”. Ennek bizonyítására nem kell mást tenni, mint elővenni Magyarország legutóbbi 100 évének történetét…És az is biztos, hogy Popper Péternek fölöttébb lesújtó véleménye volt napjaink agyongyorsult életmódjáról.

Az előadások nagy varázsa az is, hogy egy-egy megjegyzés, idézet kapcsán az ember szívesen előveszi az emberiség kultúrkincseit a Bibliától Lao Ce-ig, Senecától Sartre-ig, Freudtól József Attiláig, és újraolvassa azokat a sorokat, amelyek megszólítják, eligazítják útkeresésében.

Talán egyetlen hiányossága van a kötetnek: nem derül ki belőle, hogy melyik előadás mikor, hol, kik előtt hangzott el. Ez ugyanis támpont lehetne Popper Péter gondolati fejlődéséhez, egy adott társadalmi miliő megvilágításához. Nem mintha ezek bármilyen hiányt jelentenének tartalmi szempontból, de az elmúlt évtizedek viharainak ismeretében egyáltalán nem mindegy, hogy egyik-másik eszmefuttatás mondjuk a 80-as években, vagy 2000 után hangzott-e el.

Link másolása
KÖVESS MINKET:


IMÁDOK OLVASNI
A Rovatból
Szabad-e röhögnünk az elkerülhetetlen világvégén? – Kőhalmi Zoltán: Az utolsó 450 év
Időutazás, egy macimézes flakon, rengeteg műanyag és néhány generáció mindenre elszánt kalandorai. Ezek a fő összetevői Kőhalmi Zoltán második könyvének, ami egy kacagtató disztópia – bármennyire ellentmondásnak is tűnjön ez.

Link másolása

Egy macimézes műanyagflakon lebomlási ideje éppen annyi idő, mint amennyi Kőhalmi Zoltán második könyvének címében szerepel: 450 év. És ez természetesen nem véletlen, hisz a humoros-disztopikus sci-fi műfajába sorolható regény főszereplője éppen egy ilyen helyes macimézes doboz, aki eredeti funkcióját (úgy mint mézet szolgáltatni a vásárlónak) a szokottnál lényegesen gyorsabban elvégzi, hogy aztán időn és téren (sőt: űrön) át izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokba keveredjen – sőt, pályafutása során egészen a szent ereklyeségig is vigye.

Kőhalmi Zoltán első könyve, a már címében is zseniális A férfi, aki megølte a férfit, aki megølt egy férfit – Avagy 101 hulla Dramfjorban egy skandinávkrimi-paródia, illetve egy kicsit több annál: a mű dramaturgiailag megfelelő pontjain a történetbe ágyaz számos más paródiát is, például a tini-vámpírregényekről vagy épp a bugyutácska „bogaras” gyerekmesékről.

A humor teljesen természetesen továbbra is vezérlőeleme Kőhalmi írói munkásságának, ám a paródia ezúttal szatírává, az emberiség iránti finom, de azért "betaláló" gúnnyá alakul. A címben jelzett 450 év nemcsak a macipalack lebomlását jelzi, de (így talán nem spoiler) már a mű elején (sőt, ugyebár a címből is) megtudjuk, hogy pontosan ennyi ideje van hátra a Földnek a méz 2022. őszi elfogyasztásától a teljes pusztulásig. Kacagtatóan szánalmas azt figyelni, hogy eközben hogyan nem tudunk valódi megoldást találni, és hogyan tudunk számos álmegoldást ki"okos"kodni a bolygó egyik legnagyobb problémájára, a mérhetetlen szemét felgyülemlésére.

A regény egyik legszórakoztatóbb része a közeljövőt (a 2050-es éveket) bemutató korai fejezet, ahol még épp elég közel vagyunk időben, hogy átérezhessük a lemerülő digitális szemüveg vagy tölthető cipő problémáját, és szórakozzunk a retró rádiókból szóló Fluor Tomi-számokon. De azért ebben az időszakban sem könnyű már az élet: a napokat szemétviharok nehezítik, a hatóságok pedig beépített emberekkel kénytelenek harcolni mindent elborító hulladékból jól megélő bűnszervezetekkel.

Kőhalmi és Litkai Gergely a könyv bemutatóján; fotó: Helikon Kiadó/Facebook

Innentől kezdve akkurátusan végigjárjuk a következő évszázadokat, amelyeket ötletes és izgalmas módon kapcsol össze a szerző, újra és újra ismerős szereplőket, de inkább leszármazottakat hozva be a történetbe.

Ami állandó, az a szemét okozta probléma, ami viszont változik az az emberiség újabb és újabb bénázása, amivel a gondot próbálja megoldani – de legtöbbször inkább csak valahogy együtt élni vele.

A regény fő erénye, hogy utaztat minket más-más kultúrák között, járunk a Holdon és egy idő után még az időben is visszautazunk, a kohézió viszont sehol még csak meg sem reccsen. Azt is szemrebbenés nélkül elfogadjuk, hogy eljön az emberiség történetében az a korszak, amikor egy parányi magyar település vagy egy zsebkendőnyi óceániai miniállam a világ közepévé válik. Ez a precizitás egyébként már Kőhalmi első regényére is jellemző volt.

Furcsa mód ez adja a mű kisebb nehézségét is. Az egy percig sem kérdés, hogy Kőhalmi agya egy átlag emberénél jobban pörög, hamar képes új dimenziókat, sőt egy egész új világot létrehozni, amiben bámulatos következetességgel mozog. Ezt az ügyességet viszont a szöveg elvárja az olvasótól is, akinek egy szórakoztató regényhez képest váratlanul nagy odafigyeléssel kell olvasnia a könyvet, ha egy pillanatra sem akar „leesni” a történetről. Észben kell tartanunk a robotállatokat (az igaziakról már csak nagyon kevesen tudnak), a gondolatletöltő programokat és a regény által kreált összes kultúra minden apró utalását is.

A jó hír, hogy Az ember, aki megølte a férfit...-hez hasonlóan a figyelmet és a kitartást az író itt is remek iróniával és kifejezetten kacagtató poénokkal hálálja meg. Egyszerre ugyanakkor zavarba is hoz, mert két jó poén között, mosollyal az arcunkon időnként mégiscsak belegondolunk, hogy az emberiség reménytelenségén röhögünk épp. Kőhalmi stílusát több helyen hasonlítják (Kurt Vonneguté mellett) Douglas Adamséhez. A párhuzam annyiban mindenképp áll, hogy a tudományos fantasztikum eszközeivel mutat görbe tükröt elénk, de abban talán még inkább hasonlít a nagy elődre, hogy az utolsó oldalakra is tartogat egészen váratlan fordulatot.

Kőhalmi Zoltán egy interjúban kifejezetten visszautasította, hogy könyvéből komolyan tanulni lehetne, pláne hogy valami ilyesmi cél vezérelte volna. Azért én nem lennék ennyire szigorú a szerzővel, szerintem ügyesen megtanítja, hogy hogyan tudjunk nevetni saját kollektív bénázásunkon. A gondot csak az jelenti, hogy a múlt alakjait itt úgy röhögjük ki, hogy ők jövőbeli utódaink. De hátha a fiatalabb generáció (akik a történetben jövőbeli egykori nagyjaink, de ebbe most ne menjünk bele mélyebben...) kezébe kerülve a könyv valamiféle ébresztővel szolgálhat, hogy ne kövessék el a XX.-XXI. század emberének hibáit. Ha így lesz, talán még sokáig nem lesz igaz a könyv alternatív fülszövege, miszerint a szerző az „egykori Budapest”-en élt.

Link másolása
KÖVESS MINKET:


IMÁDOK OLVASNI
A Rovatból
Obama könyve abszolút bestseller lehet az elnöki önéletrajzok közt
Egyetlen nap alatt majdnem egymillió példányt vásároltak meg belőle.

Link másolása

Már a megjelenést követő első 24 órában majdnem 1 millió példányt vettek Barack Obama Egy ígéret földje című memoárjából, ezzel ez lehet minden idők legnépszerűbb elnöki önéletrajza - írja a Guardian.

A könyv szerdán jelent meg egyelőre az Egyesült Államokban és Kanadában, az azt kiadó Penguin Random House pedig rögtön rekordot könyvelhetett el:

az első 24 óra leforgása alatt több mint 890 ezer példány fogyott belőle.

Ezzel az egykori elnök azonnal le is körözte nejét, Michelle Obamát, akinek az Így lettem című önéletrajzát az első nap 725 ezren vették meg Észak-Amerikában.

Úgy fest azonban, hogy nemcsak feleségét, hanem a többi elnököt is lekörözi: Bill Clinton Életem című könyvét 400 ezren, George W. Bush Döntési helyzetek című önéletrajzát pedig 220 ezren vették meg a megjelenés első napján az Egyesült Államokban és Kanadában. Azonban még az abszolút rekordtól így is messze van az egykori elnök, azt ugyanis nem más tartja, mint J.K. Rowlings, aki a Harry Potter hetedik részével állította be azt: 2007-ben a megjelenése napján összesen 8 millió fogyott belőle.

A 768 oldalas önéletrajz a Guardianben megjelent kritika szerint

"Barack Obama önéletrajzát olvasni Donald Trump utolsó, acsarkodó napjain olyan, mintha belebámulnánk az emberi természet két véglete közt tátongó szakadékba, miközben továbbra sem győzünk csodálkozni, hogyan tudott ugyanaz a nemzet két ennyire különböző embert megválasztani."

A könyv várhatóan december 10-én jelenik meg magyarul.


Link másolása
KÖVESS MINKET: