IMÁDOK OLVASNI
A Rovatból

A leghíresebb Annák a magyar és a világirodalomban

Anna-nap előtt sorra vettük, kik a legismertebb Annák az irodalomban.

Link másolása

Közeleg az Anna-nap, és összegyűjtöttünk nektek néhány nagyon híres Annát a világirodalomból, Édes Annától Szabó T. Annáig.

Sárvári Anna

Az irodalom számára minden idők leghíresebb Annájává tette Juhász Gyula Sárvári Annát. A színésznő, aki szakmájában egyáltalán nem bizonyult különösebb tehetségnek, kritikákban és leírásokban alig említették – Múzsaként örökre fenn maradt: közel 30 évnyi rajongást kapott a költőtől, tele vágyakozó, szerelmes, gyönyörű versekkel. Anna 21 éves volt, amikor Nagyváradon megpillantotta őt Juhász Gyula. Ezután fél évvel, 1909-ben megszületett a Vigasztalásul, az első Anna-versek egyike, benne vallomással:

"De a haja szőke, de a bőre bársony,

De egy hajaszála mindörökre átfon,

De tegnap este láttam a bokáját."

Juhász Gyula a színházba figyelte, nézte, majd ablaka alól leste a színésznőt, akivel mindösszesen kétszer-háromszor találkozott. Az első alkalomra Anna így emlékezett vissza:

„Deésy Alfréd elhozta egyszer hozzám Váradon, bemutatta nekem, és ő egész délután csak a kezemet fogta, és a nevemet súgta. A szobában olyan csend volt, mintha vatta fogta volna el a hangokat. Én inkább féltem, mint meglepődtem a költőtől ...

"
Aztán összesen ha kétszer-háromszor találkoztunk, és én nem tehetek róla, hogy olyan halálosan belém szeretett ... nem szerettem, nem tudtam szeretni ...

Anna 1909 őszén elhagyta Váradot, így nem találkoztak többet a költővel. A szerelmes versek legnagyobb része így már a nem közeli, de távoli hiányban született, így az 1926-os leghíresebb és talán legszebb Anna vers, az örök szerelemről – az Anna örök.

Juhász Gyula 1937-ben, míg Anna 1938-ban halt meg: épp Anna nap előtt, július 25-én követett el öngyilkosságot: megmérgezte magát az akkor már nehéz körülmények közt élő színésznő.

A korabeli A 8 Órai Újság így írt az esetről: „Az ágy mellett, a földön Juhász Gyula verseskötete feküdt. Ahogy a könyv leesett a földre, éppen az első oldalon nyílott ki: Annának örök szerelemmel, Juhász Gyula - olvasható rajta a költő dedikációja. A szerencsétlen színésznő utolsó pillanataiban is az Anna-verseket olvasta.”

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál

Emlékeimből lassan, elfakult

Arcképed a szívemben, elmosódott

A vállaidnak íve, elsuhant

A hangod és én nem mentem utánad

Az élet egyre mélyebb erdejében.

Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,

Ma már nem reszketek tekintetedre,

Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,

Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis

Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt

És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!

Mert benne élsz te minden félrecsúszott

Nyakkendőmben és elvétett szavamban

És minden eltévesztett köszönésben

És minden összetépett levelemben

És egész elhibázott életemben

Élsz és uralkodol örökkön, Amen.

(Anna örök)

Anna Karenina

Tolsztoj ikonikus hősnője, aki a 19. századi regények tipikus nőalakja, közeli rokona Flaubert Madam Bovaryjának, mindketten a kisszerű, ám sorsába beletörődni nem akaró nők archetípusai, akik a maguk szerény eszközeivel lázadnak a sorsuk ellen, de épp azért, mert semmi hősies és semmi példamutató nincs bennük, bukásuk elkerülhetetlen, és inkább érezhetjük szükségszerűnek, mintsem tragikusnak. Anna is, Emma Bovaryhoz hasonlóan egy furcsa álomvilágban él, úgy érzik, nekik több adatott annál az életnél, mint amilyen jutott, és azt várják, mikor teszi lehetővé a sors, hogy kitörjenek. A bukott asszony legismertebb alakjává azért válnak, mert az hiszik, a kitörés egy férfi megjelenésével lehetséges, aki történetesen nem a férjük. Anna férje kormánytisztviselő, de ő boldogtalan mellette, és beleszeret egy fiatal huszártisztbe, Vronszkij grófba. És hát persze házasságtörés a vége, amelyet Tolsztoj nagyon-nagyon elítél, és ő maga sem szimpatizál hősnőjével, noha természetesen gyarlóságát emberi tulajdonságnak látja. Mindazonáltal 11-szer írta át a regényt, és a végére eléggé kiborult, ugyanis ezt írta:

"
Megelégeltem ezt az én Annámat, torkig vagyok, annyit vesződtem vele, mint valami félresikerült tanítvánnyal; de ne mondjon róla semmi rosszat, mégiscsak gyermekemmé fogadtam.

Tolsztoj zsenijének köszönhetően az Anna Karenina mégsem csak egy hűtlen asszony szimpla története, hanem a 19. századi orosz társadalom nagyszerű ábrázolása, Anna alakját pedig ambivalens módon egyszerre érezzük roppant vonzónak és roppant taszítónak is.

A regény első mondata (A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az.) szinte szlogenné vált, azóta nagyon sokat idézték, Tolsztojé talán a legismertebb kezdőmondat a világirodalomban.

Anna öngyilkossága egyébként nem Tolsztoj fejében született meg, egy valódi esetet ültetett át a regénybe, hiszen saját szemével látta egyszer, amint egy ezredes leánya a vonat elé vetette magát féltékenységi rohamában, mert szeretője megkérte a fia nevelőnőjének kezét.

A 2012-es változat Keira Knightley-val:

Az 1997-es Sophie Marceauval:

Szabó Magda Annuskája

Az idén éppen 100 éve született Szabó Magda költőként indult, s első nagy sikert arató prózai műve, regénye az 1953-ban írt és 1958-ban megjelent Freskó.

Ez a kötet máig az egy legfontosabb és „letehetetlen” kisregénye, melynek főhőse a művész és szabadon gondolkodó, kreatív Annuska.

Szabó Magda sorsfordító kötetéről, annak keletkezéséről így ír:

"
Tudtam, mit ábrázolok, nem is mertem otthon tartani a hamar bujdosóba adott kéziratot, rejtegette azt Lengyel Balázs és Nemes Nagy Agnes, volt Ottlikék, volt Kálnoky László őrizetében, egy példány Debrecenben, anyámék szenespincéjében a szén alatt.

"1956 aztán meghozta a megoldást: az elnémult írókat a kiadók keresték fel, kéziratot kérve, így került nyilvánosság elé a Freskó is 1958-ban, első kritikáját, ismét csak fejét kockáztatva, Lengyel Balázs írta meg. A könyv váratlan sikert aratott, az Újhold egykori fiataljai közül elsőnek én kaptam Kossuth-díjat."

A címben megjelenő Freskó: falfestmény, melyet Annuska, a tarbai református pap kisebbik lánya festette gyermekkorában, családtagjai örökítve meg rajta. Annuskát már apró gyermekként elbűvölték a formák és színek, szinte transzba esve csapkodott-visított egy-egy kép, festmény láttán, konok kitartással igyekezett megkaparintani minden papírfecnit, minden színes ceruzát, hogy rajzolhasson. Hogy alkothasson. Mert Annuska alakjában a kreativitást, az ösztönös tehetséget testesíti meg Szabó Magda. Az alkotás leküzdhetetlen vágyát. Felnőve ezért szökik meg Annuska botrányos körülmények között a nyomasztó levegőjű szülői házból, ahol a zsarnok apa uralkodik a család tagjai felett, ahol az őszintétlenség, a képmutatás dívik. "Kisebbik lányom, Annuska, nem tartozik családom körébe többé. Az Úr kifürkészhetetlen akaratából elvette tőlünk, olybávesszük mint a halottat" - írta az egyik rokonhoz kenetteljesen az apa. Annuska nem akar és nem tud a régi hagyományok, a nyűggé vált hazug magatartásformák bilincsében élni, fellázad, bátran vállalva lázadása következményeit. Emberi és művészi szabadságot akar. Annuska alakja a regényben a szabadság, a függetlenség, a meg nem alkuvó öntörvényűség, a képmutatás nélküli, őszinte élet jelképévé magasodik, a többi szereplő hozzá viszonyítva méretik meg.

Anne Hathaway

Shakespeare feleségéről épp oly keveset tudunk, és azt sem biztosan, amennyit a valaha élt legnagyobb drámaíróról. Amit lehet tudni, hogy (ha igaz), Shakespeare 18 éves volt, amikor elvette Anne-t, aki viszont nyolc évvel volt nála idősebb. Amikor apja meghalt, meghagyta, hogy Anne-t leendő férje 6 font, 13 shilling és 4 penny kifizetése után viheti csak el a háztól.

A krónikák szerint Shotteryben, a családi farmon nőtt fel, Stratfordtól nem messze, a házassági engedélyt viszont Temple Graftonban tartották 1582-ben, az engedélyt Wm Shaxpere és Annam Whateley nevére állították ki november 27-én. A házasság egyéb dokumentumaiban azonban már William Shagspere és Anne Hathewey szerepel. Van, aki szerint két különböző nőről van szó, és Hathawayt azért kellett elvennie, mert terhes lett... ("E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William" - mondhatnánk Cseh Tamással...) Mások szerint elírásról van csupán szó.

Így vagy úgy, abban elég sok történész megegyezik, hogy a házasság nem volt ínyére túlzottan Shakespeare-nek, hiszen rögtön tovább is állt színházat csinálni, és az első hét évet bizony külön töltötték.

A színházi évek alatt aztán William többször hazatért, ennek konkrét bizonyítékai először egy lánygyermekük, majd később egy ikerpár, akiknek a kereszteléséről maradtak fenn iratok.

Az bizonyos, hogy ezzel együtt Shakespeare nem különösebben törődött a feleségével, még végrendeletében is csak a második helyre sorolta, a gyerekek kapták a vagyon nagy részét.

Anne Hathawayt végül azért férje mellé temették a stratfordi Szentháromság templomban, hét évvel élte túl a drámaírót.

A síron ez áll:

"
Itt nyugszik Anne, William Shakespeare felesége, aki 1623. augusztus 6-án, 67 éves korában távozott.79jou4yrz9hzh9y

Anna Hathaway

Szabó T. Anna

„Mit akarok? A levegőt, egészen.

Hogy áramlása bizsergessen át.

Hogy ürességet foglaljon a térben,

tűzzé telítse az energiát.

Lenni, a mindent vonzó

mágnesesség

két kíméletlen pólusa között…” (Szabó T. Anna: Lenni a mindent)

Kortárs irodalmunk egyik legkiemelkedőbb költője, legsokoldalúbb egyénisége Szabó T. Anna. A mindig mosolygó, Kolozsvárról származó író-költő 1987-ben települt át Magyarországra, egyetemi évei alatt kezdett publikálni. Házasságban, szerelemben, alkotói közösségben él férjével, az író Dragomán Györggyel több mint huszonöt éve, akivel kölcsönösen segítik, ihletik is egymást. Erre példa Dragomán legutóbb megjelent kötete, a Máglya, melynek főszereplője egy 13 éves kamaszlány, akinek „megszületésében” és a karakter megformálásában sokat segített felesége kamaszkori naplója: az író ugyanis beleolvashatott Anna írásába és innen merített regénybeli anya alakjához is. Szerelmük kezdetén is már versekkel, szövegekkel hódították egymást.

"
A kettőnk életében a kezdetektől összekapcsolódott a szerelem és az írás,

"és ez segített abban is, hogy sorssá álljon össze olyan véletlenek sorozata, mint a találkozásunk, a tengerbe veszett és másnap megkerült jegygyűrűnk története (egy angol költőnő verset is írt az esetből), a lakásválasztásaink, vagy a gyermekeink születése.” – emlékszik Anna.

Szabó T. Anna első kötete 1995-ben jelent meg, A madárlépte hó címmel. Négy további köny: Nehézkedés 1998, Fény 2002, Rögzített mozgás 2004, Elhagy, 2006, Villany (2010), Kerített tér (2014), Senki madara (2015), A Fűszermadár (2015) illetve számos gyermekvers-kötet szerzője. 2016-ban jelent meg novelláskötete, A törésteszt.

Édes Anna

Kosztolányi, mint az eléggé köztudott, felesége ötlete nyomán írta meg az először novellának szánt, aztán regénnyé terebélyesedő Édes Annát.

"Te, egy novellatéma jutott eszembe – szóltam. – Egy tökéletes cselédlány, aki végül is meggyilkolja a gazdáit. Nagyszerű – mondta rá Dide azon nyomban." - emlékezett vissza Harmos Ilona.

Mivel sok osztályban kötelező olvasmány, talán róla tud a legtöbbet mindenki. A szegény sorból származó, hallgatag cseléd a közepesen jómódú Vizyékhez kerül, ahol nem igazán veszik emberszámba. Gépként dolgozik, és a megaláztatások, a rideg bánásmód, valamint a Jancsival való vizsony tragikus végkifejletét követően valami elpattan benne.

"Vizyné felébredt. Elküldte aludni, de Anna csak fogta a kezét. El akarta magától taszítani Annát, de nem ment, Anna ekkor beledöfte a kést. Vizy is felugrott, kiabált, Anna őt is megölte. Anna megmosta a kezét, majd lefeküdt a hencserre aludni."

Kosztolányi írásában az a leghatásosabb, hogy a magyar irodalom egyik leginkább horrorisztikus jelenetét úgy írta meg, mintha teljesen hétköznapi esemény volna, és szépen beleilleszkedne család történetébe.

A legtöbb irodalomtörténész a lélektani regény egyik első magyar remekének tartja az Édes Annát. A kor nagy pszichológusai Freudtól Jungon át Ferencziig sok írót megihlettek, maga Kosztolányit is foglalkoztatta, mi játszódik le az emberi lélek mélyén, bár erről unokatestvére, az orvos-író Csáth Géza talán valamivel többet tudott.

Fábri Zoltán és Esztergályos Károly is rendezett belőle filmet, hisz a regény annyira filmért kiált, hogy ezt a ziccert nehéz lett volna kihagyni.

ANNÁK / Beszélgetés és Irodalmi Est

Ráckevei Anna színművész, Götz Anna színművész és Trokán Anna színművész szereplésével

2017. július 26. 19.00

Anna Grand Hotel / Mediterrán udvar / Balatonfüred

Anna Estek:

A szervezők 2017-ben minden korábbinál gazdagabb kulturális kínálattal várják Balatonfüreden mind az Anna-bálra érkező közönséget, mind július-augusztusban A kultúra városába, Balatonfüredre látogatókat. Prímásverseny, operakoncert, balett, sőt utcabál is a programok közt szerepel, ahogy az Anna Estek is – Füredre érkezik a Juhász Anna Irodalmi Szalonok – azaz irodalom, társművészeti ágak egy jóízű beszélgetős est keretében. Balatonfüred központi, fontos helyszín a magyar művészek számára is, így a tematikus esteken, könnyed hangulatú, tartalmas beszélgetéseken a víz, a vitorlázás, a festészet, az irodalom, a divat, a színpad és a film is a megidézett témák közt van.

A következő Anna estére július 26-án kerül sor - az Anna napon, az Anna örök programra három különleges Anna: Ráckevei Anna színművész, Götz Anna színművész és Trokán Anna színművész ül egy asztalhoz, hogy kiderüljön: mi a közös a három hölgyben, akik eddig még sosem szerepeltek egy színpadon.

Milyen meghatározó szerep és élmény kapcsolódik hazánk egyik legrégibb és legszebb nevéhez, az Annához? Van-e egy névnek misztériuma, és ha igen, számukra mit hordoz magában az Anna név? Előkerül majd a kedvenc balatoni történet, koncert vagy fellépés és kiderül, a meghívott Annák jártak-e már Anna-bálon.

A júliusban és augusztusban rendezendő Anna Estek programsorozatnak az Anna Grand Hotel mediterrán udvara ad majd otthont. Kezdés: 19.00 óra

Részletek itt és itt.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk
Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


IMÁDOK OLVASNI
A Rovatból
Bödőcs Tibor: „Próbáltak rólam írni lejárató cikkeket ugyanazzal a három fordulattal”
„Nagyon fontos a lendület, és hogy arról beszéljek, ami érdekel, ami fáj, ami érint, mert jó esetben az a nézőket is érinti” - véli a humorista.

Link másolása

Krasznahorkai László Herscht 07769 című elbeszélése kapta a 2022-es Libri irodalmi díjat, a közönségdíjat pedig Bödőcs Tibor Mulat a Manézs című politikai szatírája nyerte el - közölte a Libri-Bookline Zrt.

Bödőcs Tibor közönségdíjas politikai szatírája egy regény, "amely megjelenésével megrengette, megrángatta, tépte-vonta a világot, amely mondatok tevepatáival tapodja, betűvágtával kopogja, szóharanggal kongatja, anekdoták lángnyelveivel lobogja az igazságot, és annak fordítottját, visszáját, fonákját, árnyékát, reciprokát, egy olyan országban, ahol az a törvény, hogy a sokaság kevésre se vigye, ahol mindőnk akarata, hogy a sólyom repüljön, a vakond túrjon, de legyen, aki megmondja, kiből lehet sólyom" - mondta Beck Zoltán.

A humorista a díj kapcsán arról is beszélt a Népszavának, hogy alkotói szabadságra ment.

"Volt egy kis lockdown-nosztalgia is bennem, többet tudok olvasni, alkotni így, mint amikor turnézok, mert akkor délután kettőkor beszállok az autóba, és hajnali kettőkor kiszállok. És nem biztos hogy a másnap reggelt Krasznahorkaival kezdem. Plusz van három kis gyermekem, meg írói álmokat dédelgetek, van új ötletem is

– ez mind lassítja az alkotói folyamatot, de nem is baj, mert így érnek meg az ötletek. Nem kapkodok, nem iparilag termelem az újabb és újabb esteket és könyveket, hanem hagyok időt az ötleteknek szárba szökkeni" - árulta el.

Az alkotói folyamatról elmondta:

"A dühömet kell használnom, az indulatomat, azt utána fel kell építeni és díszíteni.

Kell a standupban eltöltött évtizedeim tapasztalata, alkalmazni kell a mesterségbeli tudást, de azért nagyon fontos a lendület, és hogy arról beszéljek, ami érdekel, ami fáj, ami érint, mert jó esetben az a nézőket is érinti".

A témákról pedig úgy vélekedett:

"Nagy kérdés, hogy miként lehet a háborúról, vagy másról beszélni? Lehet, hogy azért kell másról is, mert háború van, és ne csak erről legyen szó, mert az élet nem csak ebből áll. De a háborúról hallgatni sem lehet. Nem tudom még, mi lesz".

A politikai szerepvállalást is elutasítja:

"Én teljesen alkalmatlan vagyok az életre, én csak figyelek, ábrázolok, reagálok rá, gúnyolódom, bohóckodom, hülyéskedem. Próbáltak rólam írni lejárató cikkeket ugyanazzal a három fordulattal, de előtte egy héttel csináltam meg a propagandamédia paródiáját, és utána próbálkoztak, mintha önmagukat parodizálták volna".

A teljes interjú ITT olvasható.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk
IMÁDOK OLVASNI
A Rovatból
„A jelek mindvégig ott voltak” – Ha meg akarod érteni Putyint, olvasd el ezt a könyvet
Gyomor és figyelem kell Catherine Belton könyvének olvasásához, de ha van hozzá időnk és idegrendszerünk, komolyan elmélyülhet a tudásunk Putyin Oroszországáról.
Fischer Gábor - szmo.hu
2022. június 27.


Link másolása

„Oroszországot, ész, nem érted, méter, sing sose méri fel, külön úton jár ott az élet, Oroszországban hinni kell!” – Fjodor Ivanovics Tyutcsev (1803-1873)

2020-ban jelent meg először Catherine Belton könyve, a Putyin emberei. A majd' hatszáz oldalas munkát magyarul nemrég adta ki a Libri, Bujdosó István fordításában. A kiadó már korábban készült a kiadással, de a könyv végül az csak az ukrajnai háború után jelent meg. Abból a szempontból ez nem is baj, hogy így be tudott kerülni a háborúra reagálva a szerző aktuális utószava, amit már a 2022-es kiadáshoz írt, reflektálva a legutóbbi fejleményre is. Többek között megvallja azt, hogy álmában nem gondolt arra, hogy az orosz elnök valóban háborút indít Ukrajna ellen.

Valóban, Vlagyimir Putyin sok meglepetést okozott nekünk, már eddig is. Amikor 2000 január elsején, a szilveszteri ünneplésből felocsúdva elolvastam a híreket, például maga a tény is meglepetés volt, hogy Oroszország elnökét éjfél óta Vlagyimir Putyinnak hívják. Bizonyára nem egyedül voltam ezzel. Addig sokat nem tudhattunk erről a negyvennyolc éves hivatalnokról. Pedig nem akármilyen életút állt már mögötte akkor is. És ha akkor annyira ismerhettük volna, mint ahogy ezt az utat Catherine Belton a könyvében feltárta, minden bizonnyal sokan, komolyan aggódtunk volna a jövőt illetően. De hát a meglepetések már csak ilyenek, utólag tudhatjuk meg, milyen ember is Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin.

Catherine Belton korábban a Financial Timesnek dolgozott, moszkvai tudósítóként dolgozott, illetve a Moscow Times és a Business Week számára írt cikkeket Oroszországról. Jelenleg oknyomozó munkatárs a Reutersnél. 2008-ban felkerült az év legjelentősebb üzleti újságíróinak listájára. A Putyin embereit hét évig írta, s bemutatása után perek sorozata zúdult rá: négy orosz milliárdos és a Rosznyeft is pert indított ellene és a kiadója, a HarperCollins ellen. A kiadó azonban kitart szerzője mellett.

A könyv alcíme: „Hogyan szerezte vissza a KGB Oroszországot és gyűrte maga alá a Nyugatot".

És valóban, ami az első oldaltól kezdődően kirajzolódik, egy politikai krimi.

Elképesztő részletességgel írja le a szerző Putyin életét egészen a korai éveitől kezdve, nem keveset időzve a németországi KGB-s tevékenységénél, ami már önmagában egy James Bond-film. Van itt minden. Terrorista szervezetek pénzelése, a kommunista párt titkos céghálózatának létrehozása és üzemeltetése, beszervezés, zsarolás, ahogy azt elképzelni sem merjük. Ez ez is, meg a későbbi, még súlyosabb állítások végig forrásokkal bizonyítottak, semmi olyat nem találni a könyvben, ami ne lenne több forrásból is alátámasztható. A könyv megírásához rengeteg interjút, újságcikket, vallomást használt fel a szerző és számtalanszor éreztem úgy, hogy végre megértettem valamit, aminek akkor csupán a felszínéről lehetett tudomásom.

Nem könnyű olvasmányról van szó. Mert bár tekinthetjük izgalmas bűnügyi történetnek, tényfeltáró történeti irodalmi munkának, de az alapossághoz hozzátartozik rengeteg név, cégnév, adat, évszám, kis idő után az embernek zsongani kezd a feje. Én rendes esetben, ha szépirodalomról van szó, ha van időm és érdekes a könyv, ötszáz oldalt akár egy nap alatt is elolvasok. Itt azonban, ha valóban meg akarja az ember érteni, jóval több időre van szükség, és nem szégyen időnként visszalapozni, hogy összeálljon a kép. A kép pedig valóban grandiózus.

Egy semmiből jött leningrádi srác, aki gyerekkora óta a KGB tisztje akar lenni, egész életét a szervezetnek szenteli, hogy végül a történelem viharában gellert kapva meg se álljon az orosz állam éléig, ám ott is, az orosz hatalmi gépezet, az erőszakszervezet, a szilovikok megszemélyesítője, egy új, csekista cár lesz, az „első polgár”, ahogy közeli környezetében emlegetik.

Már ez szédítő, de hogy mi mindent épített fel ez a kiismerhetetlen modorú, jéghideg tekintetű tiszt? Egymaga lett az orosz revansizmus vezetője, aki tehetséggel alapozta meg fel az új orosz birodalmi politikát, amely a hidegháború (és ezzel együtt a szovjet birodalom) elvesztése miatt érzett sérelmek és nosztalgia miatt nagyon erős alapokon nyugszik jelenleg Oroszországban.

Mert nagyon fontos, hogy ez a könyv nem ítélkezik. Leírja mindazt, amit sikerült megtudni Putyinról és az orosz politika elmúlt harminc évéről, segít, hogy megértsük, miért és hogyan működik a putyini rendszer, mi mozgatja, mik a céljai. Miközben olvasom, óhatatlanul eszembe jut valami: az első világháború, és az azt lezáró, brutális békerendszer hogyan készítette elő a második világháborút. És bár a hidegháborút nem zárta le megalázó békeszerződés, de az, ami nekünk Nyugaton a szabadságunk kiterjesztése volt (EU, NATO bővítés), azt oroszok milliói megaláztatásként élték meg. És most ne mantrázzuk a mi igazunkat, csak simán képzeljük bele magunkat

egy hiányosan tájékoztatott, elmaradott és szegény ország polgárainak helyébe, akik hirtelen egy megcsonkított birodalom és egy széteső gazdaság közepén találják magukat, persze, hogy szívesen fordulnak a nemzeti nagylét mítoszai felé.

Ez a sérelmi attitűd pedig könnyen csatornázható be egy állampárti, demokráciaellenes fordulat irányába. A KGB pedig ezt kínálta, az elejétől fogva. Részben azért, mert nem is tudott volna mást kínálni, de azért is, mert

a csekisták komolyan hittek benne, hogy ez az egyetlen módja, amivel megmenthetik Oroszországot.

És tett is azért, hogy átmentse a struktúrákat, melyeket felélesztve restaurálhatják majd a birodalmat.

Bizalmi vagyonkezelők

Emlékszem, amikor a rendszerváltás környékén olyan mendemondák terjedtek, hogy ez az egész az orosz KGB műve, amelyik így menti át a hatalmát, minden le van zsírozva az amerikaiakkal, nincs itt semmi látnivaló. Bár ez így természetesen nem volt igaz, az azonban bizonyítható, hogy

a szovjet KGB már a nyolcvanas évek végétől aktívan készült az összeomlásra.

A szovjet állami vagyon egy részét fedett cégekbe menekítette át, speciális ügynököket bíztak meg nyugati cégek alapításával. Ezekkel az emberekkel aláírattak egy okmányt, mely szerint a rájuk ruházott vagyont a Párt javára hasznosítják és azt adott esetben első felszólításra visszaszolgáltatják.

„Alulírott ..., a Szovjetunió Kommunista Pártjának tagja (belépés dátuma: ..., párttagsági szám: ...) jelen nyilatkozattal megerősítem azon önkéntes és felelősségem teljes tudatában hozott döntésemet, hogy vállalom a Párt bizalmi vagyonkezelői szerepét, és ennek értelmében hűen elvégzem mindazon feladatokat, amelyekkel a Párt e tekintetben bármilyen poszton, bármikor megbíz engem, anélkül hogy bizalmi vagyonkezelői státuszomat felfedném. Fogadom, hogy a rendelkezésemre bocsátott pénzügyi és anyagi forrásokat gondosan megőrzöm és minden esetben a Párt érdekében használom. Garantálom továbbá, hogy ezen forrásokat első felszólításra haladéktalanul visszaszolgáltatom. Minden jövedelmemet, amelyet a Párt reám bízott forrásaival végrehajtott gazdasági tevékenység eredményeként realizálok, a Párt tulajdonának tekintem, és garantálom, hogy azt bármilyen időpontban, bármilyen helyszínre eljuttatom a Párt utasításai szerint. Fogadom továbbá, hogy ezen információt szigorúan bizalmasan kezelem, és minden esetben teljesítem a Párt bármely utasítását, amelyet a megfelelő felhatalmazással-rendelkező személytől kapok.

Párttag aláírása:

......

Átvevő fél aláírása:

......”

Az, hogy milyen irdatlan vagyont mentettek így ki, illetve csatornáztak a KGB által közvetlenül működtetett cégekbe, csak hozzávetőlegesen ismert, de éves szinten dollármilliárdokról beszélhettünk akkor, amikor az egész szovjet(orosz) állami költségvetés csupán nyolcvanmilliárd dollár volt. És ez a művelet az összeomlás után sem ért véget. Putyin a kilencvenes évek elején már szülővárosában, az egykori Leningrádban, Szentpéterváron tevékenykedik. Nem is akárhol: a demokrata Anatolij Szobcsak polgármester helyettese. Ebben a pozíciójában, az akkor végtelenül leszegényedett város élelmezési programját irányítja. A projekt neve: olajat – élelemért. Azonban a valóságban a helyi maffiával kiegyező Putyin az így becsatornázott pénzek nagy részét

nem a lakosság élelmezésére, hanem továbbra is a KGB-hez kötődő cégek feltőkésítésére fordította.

Az összeomlás közeledtével ilyen vagyonkezelők már az országon belül is megjelentek. Még a szovjet időkben, megbízható komszomolistákat választottak ki, és közvetlenül a KGB irányítása alatt hoztak létre előbb kisebb, majd nagyobb cégeket, vállalkozásokat. A strómanok eleinte szóról szóra azt csinálták, amit KGB-s gazdáik diktáltak. Később persze önállósították magukat. Ilyen kreatúra volt Mihail Hodorkovszkij is, aki a kilencvenes évek során a leggazdagabb orosz oligarchává küzdötte fel magát. Az általa átvett, csőd szélén tántorgó Jukosz olajtársaságból évek alatt nyereséges vállalatbirodalmat épített, egymaga több olajat termelt ki, mint Kuvait. Ám a jelcini időkben Hodorkovszkij elkövette azt a hibát, hogy túlbecsülte a demokratikus(abb) struktúrák erejét a (volt) KGB-vel szemben és szembefordult korábbi gazdáival. Az, hogy ez később mennyire bizonyult végzetesnek, ma már tudjuk. Hodorkovszkij tíz évet töltött Putyin börtönében.

A tisztogatás

Részletes képet kapunk arról is, hogyan ragadta meg a hatalmat Putyin. A kései Jelcin-korszak állandósuló gazdasági káosza és az államfőig érő korrupció olyan helyzetet teremtett, hogy az évtized végére a KGB árnyékállama fokozatosan visszaszerezte a pozíciókat a vezetésben, majd mikor egy államügyészi vizsgálat már közvetlenül Jelcin családját (és benne az elnököt) fenyegette, egy ügyes húzással Putyin megérkezett a hatalomba, először csak az FSZB (a KGB utódszervezete) vezetőjeként, majd miniszterelnökként. A pragmatikus hivatalnok imidzsét magára öltő, fiatal, intelligens Putyin az elnök szűk körét is megtévesztette. Mire észbe kaptak, már késő volt: a KGB átvette a hatalmat. A népszerűségét teljesen elvesztett Jelcint, lánya segítségével rábeszélték, mandátuma lejárta előtt mondjon le, így Putyin megbízott elnökként váltotta Jelcint.

Innentől kezdve válik igazán brutálissá a könyv. A hivatalosan azóta is csecsen terrorcselekménynek tartott 1999 őszi házrobbantások részletes leírása csak a bemelegítés. Ezek a terrorcselekmények azóta is sok szempontból tisztázatlanok. Sok független oknyomozó szedte össze azt, amit tudni lehet és bár (érthetően) hivatalos nyomozás és vizsgálat nem mondta ki, de szép számmal utalnak körülmények arra is, hogy az oroszországi lakóházakat maga az FSZB robbantotta fel, hogy így

lehetőséget adjon Putyinnak a kemény fellépésre a csecsenföldi lázadók ellen, s nem utolsósorban így az addigi nagyon alacsony népszerűségét is feltornázzák.

Az utolsó robbantás azonban meghiúsult: Rjazanyban a lakók rendőrt hívtak az ügynökökre, akik elmenekültek. A rendőrség el is fogta őket, ám kiderült, hogy a szolgálatok embereiről van szó. Ekkor szólalt meg Putyin legközelebbi munkatársa Nyikolaj Patrusev, aki azt nyilatkozta, hogy mindez csak gyakorlat volt, és megdicsérte a lakókat éberségükért.

Patrusev egyáltalán nem mutatott megbánást, csak dühöt érzett, amiért az FSZB-t majdnem leleplezték. (...) „Semmi szükség nem volt ezekre a robbantásokra. Anélkül is simán hoztuk volna a választást.” A Kreml propagandagépezete elég hatalmas volt ahhoz, hogy enélkül is biztosítsa Putyin számára a választási győzelmet. „De Patrusev (...) magához akarta kötni Putyint, és be akarta sározni a kezét.”

Hogy mi történt, nem tudni. Bár mindez egy valóban független vizsgálatig természetesen csak teória marad, de beleillik abba, amit bizonyítottan azelőtt és azután Putyin emberei elkövettek.

A rendcsinálás ezek után nem állt meg. Teljes támadást intézett előbb a média ellen, független televíziócsatornákat hallgattatott el, tulajdonosaik örülhettek, ha elhagyhatták Oroszországot. Utána sorra kerültek az oligarchák. A korábban már említett Hodorkovszkij bebörtönzése jelzés volt mindenkinek: a nyugati útnak vége, itt orosz államkapitalizmus épül, ahol a legvégső tulajdonos minden esetben az állam.

Minden jel arra utalt, hogy Oroszország piacgazdasága csak álca. Hiszen a színfalak mögött folyamatosan zajlott a bevételek felosztása. A pénzeszközöket a Kreml közös feketepénzalapjába, az obscsakba csatornázták, és minden üzletet, lett légyen az bármilyen kicsi is, egyeztetni kellett az elnökkel. „Jevtusenko azt hitte, hogy a Basnyefty az övé, merthogy ő azért pénzt fizetett” – mondta egy vezető tisztviselő a Kremlből. „De aztán kiderült, hogy nem az övé, és hogy egy pillanat alatt elvehetik tőle. Az orosz üzletemberek számára ma már teljesen világos, hogy a Kreml bármikor bármelyiküktől elvehet bármit. A mai Oroszországban a magántulajdon nem szent, a kilencvenes években szerzett magántulajdon pedig főleg nem az. Nem védi más, csak Putyin jóindulata.”

Mi is az az obscsak? Eredetileg a bűnbandák közös pénzét jelentette, amelyből szükségleteik szerint költhettek a maffiózók. A későbbiekben a KGB ügynökei kezelték így a mondjuk külföldi vállalat alapítására kapott pénzt. Elvégezték a megbízatást, de közben bőségben éltek. Az orosz felső hivatalnoki körök ezidőre már így biztosították maguk számára azt a hihetetlen fényűzést, amit nehezen tudunk elképzelni. A hivatalosan szerény körülmények között élő Putyinnak így lett palotája a Fekete-tenger partján. Természetesen nem az ő nevén van, hivatalosan dzsúdópartnere, Arkagyij Rotenberg birtokolja a több, mint ötszázmilliárd forint értékű ingatlant. Ez az obscsak.

Nagyorosz restauráció ortodox ideológiával

Ami viszont a legjobban érdekelhet most minket, az az, hogyan korrumpálta és hálózta be a Nyugatot Putyin állama? Ahhoz, hogy előrenyomulhasson, mindenképpen meg kellett gyengíteni ellenfeleit. Ehhez kiváló lehetőséget láttak az európai szélsőjobb-, illetve szélsőbaloldali pártokban. Az, hogy Le Pen konkrétan orosz pénzből finanszírozta korábbi kampányait, mára bizonyított, de a könyvből az is kiderül, hogy például a görögországi Szirizát is minden bizonnyal az FSZB pénzéből hozták létre, mint ahogy komoly pénzek landoltak a német AfD-nél, az osztrák Szabadságpártnál és a magyar Jobbiknál is.

De támogatták Putyin emberei a brit Konzervatív Párt egyes politikusait is, amely segítség bizonyára jól jött a Brexit környékén. Ahogyan a Trumppal való üzletelés is egy hosszabb történet, már a kilencvenes évek elején kezdődött, ebből is látszik, mennyi vasat tarthatnak a tűzben. Természetesen az oroszok gondosan ügyeltek arra, hogy formálisan magánemberek, „üzletemberek" pénzeiről legyen szó, de a KGB sem csinálta másképpen, amikor még a hidegháború idején támogatott olyan szervezeteket, melyek akkor a szovjet érdekeket szolgálták. Amíg a kommunizmus volt az ideológia, ilyenek voltak például a békemozgalmak. Az új helyzetben az ideológia az orosz ortodoxia lett. Az egyház teljes mértékben beépült a hatalmi struktúrákba, az egyházi vezetők dácsái is legalább annyira fényűzőek, mint az állami tisztségviselőké. És mit is hirdet ez az ideológia? Röviden és egyszerűen: az orosz felsőbbrendűséget, a tiszta kereszténységet, szembeállítva a vallástalan Nyugattal, amely vesztébe rohan. Így érthető, hogy az Ukrajnáért folytatott harc bizony keresztes háború.

Tehát a végére elérkezünk Ukrajnához. Ami egyszerre geopolitikai és érzelmi kérdés, és mint ilyen remekül kommunikálható egy leuralt médiatérben. Értelemszerűen nem a mostani eseményekről van szó, hanem arról az

aknamunkáról főleg, amivel Ukrajnát sikerült destabilizálni minden olyan alkalommal, amikor az a Nyugat felé akart elindulni.

Megtudhatjuk, hogy hogyan tudtak egy korrupciógyanús gázüzlettel éket verni az akkori nyugatos elnök, Viktor Juscsenko és miniszterelnöke Julija Timosenko közé. Hogyan építgették az orosz nacionalizmust és csempésztek fegyvereket éveken át kelet-Ukrajnába, még a 2014-es szakadár lázadás előtt.

Ahogy a Kreml a szélsőjobbos orosz nacionalista csoportokat támogatta azzal a céllal, hogy megtörje Ukrajna egységét és megakadályozza az EU-csatlakozását, az kísértetiesen hasonlított Putyin drezdai ténykedésére. Akkoriban a KGB (és a két korábban említett szövetségese szerint maga Putyin is) ügynököket épített be a német neonáci csoportokba, valamint a szélsőbaloldali Vörös Hadsereg Frakcióba is, amely amerikai katonákat és német iparmágnásokat gyilkolt meg, hogy így keltsen káoszt és tegye instabillá a közéletet. A Kreml benyomulása Ukrajnába olyan volt, mintha kitéptek volna egy fejezetet a KGB forgatókönyvéből, amelyben az „oszd meg és uralkodj” mottója alatt az volt leírva, hogyan kell fegyvereket és pénzt csempészni egy másik országba egy sor közvetítőn keresztül – a módszer azokat az időket idézte, amikor a stratégiai műveletek alapja a csempészet volt, és a szovjet vezetőknek semmi nem számított, csak a saját hatalmuk kiterjesztése, és a harc a Nyugat ellen a világ feletti uralomért.

A könyvet 101 oldalnyi jegyzet egészíti ki, melyben minden forrás és háttérinformáció megtalálható, valamint egy névmutató segít a tematikus keresésben.

A korábban említett 2022-es utószóban a szerző így zárja a művét, az ukrajnai háború fényében:

„... ma is tisztán látható, hogy mindaz, ami történik, tragédia. Tragédia Ukrajna számára az értelmetlen emberáldozat és az orosz csapatok által elkövetett atrocitások miatt, de tragédia Oroszország számára is, mivel megint teljesen elszigetelődik, és az elmúlt harminc év gazdasági eredményei szinte máról holnapra semmivé lesznek. Mindezek ellenére bízom abban, hogy e könyv valamelyest segít megérteni, miként jutottunk el ehhez a fordulóponthoz – és azt is segít majd látni, milyen szerepet játszottunk mi ebben a folyamatban, hogyan hagytuk, hogy mindez megtörténjék. A jelek mindvégig ott voltak, mindenki láthatta őket.”

Catherine Belton: Putyin emberei - Hogyan szerezte vissza a KGB Oroszországot, és gyűrte maga alá a Nyugatot, 2022, Libri, 590 oldal

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk

IMÁDOK OLVASNI
A Rovatból
Szabad-e röhögnünk az elkerülhetetlen világvégén? – Kőhalmi Zoltán: Az utolsó 450 év
Időutazás, egy macimézes flakon, rengeteg műanyag és néhány generáció mindenre elszánt kalandorai. Ezek a fő összetevői Kőhalmi Zoltán második könyvének, ami egy kacagtató disztópia – bármennyire ellentmondásnak is tűnjön ez.

Link másolása

Egy macimézes műanyagflakon lebomlási ideje éppen annyi idő, mint amennyi Kőhalmi Zoltán második könyvének címében szerepel: 450 év. És ez természetesen nem véletlen, hisz a humoros-disztopikus sci-fi műfajába sorolható regény főszereplője éppen egy ilyen helyes macimézes doboz, aki eredeti funkcióját (úgy mint mézet szolgáltatni a vásárlónak) a szokottnál lényegesen gyorsabban elvégzi, hogy aztán időn és téren (sőt: űrön) át izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokba keveredjen – sőt, pályafutása során egészen a szent ereklyeségig is vigye.

Kőhalmi Zoltán első könyve, a már címében is zseniális A férfi, aki megølte a férfit, aki megølt egy férfit – Avagy 101 hulla Dramfjorban egy skandinávkrimi-paródia, illetve egy kicsit több annál: a mű dramaturgiailag megfelelő pontjain a történetbe ágyaz számos más paródiát is, például a tini-vámpírregényekről vagy épp a bugyutácska „bogaras” gyerekmesékről.

A humor teljesen természetesen továbbra is vezérlőeleme Kőhalmi írói munkásságának, ám a paródia ezúttal szatírává, az emberiség iránti finom, de azért "betaláló" gúnnyá alakul. A címben jelzett 450 év nemcsak a macipalack lebomlását jelzi, de (így talán nem spoiler) már a mű elején (sőt, ugyebár a címből is) megtudjuk, hogy pontosan ennyi ideje van hátra a Földnek a méz 2022. őszi elfogyasztásától a teljes pusztulásig. Kacagtatóan szánalmas azt figyelni, hogy eközben hogyan nem tudunk valódi megoldást találni, és hogyan tudunk számos álmegoldást ki"okos"kodni a bolygó egyik legnagyobb problémájára, a mérhetetlen szemét felgyülemlésére.

A regény egyik legszórakoztatóbb része a közeljövőt (a 2050-es éveket) bemutató korai fejezet, ahol még épp elég közel vagyunk időben, hogy átérezhessük a lemerülő digitális szemüveg vagy tölthető cipő problémáját, és szórakozzunk a retró rádiókból szóló Fluor Tomi-számokon. De azért ebben az időszakban sem könnyű már az élet: a napokat szemétviharok nehezítik, a hatóságok pedig beépített emberekkel kénytelenek harcolni mindent elborító hulladékból jól megélő bűnszervezetekkel.

Kőhalmi és Litkai Gergely a könyv bemutatóján; fotó: Helikon Kiadó/Facebook

Innentől kezdve akkurátusan végigjárjuk a következő évszázadokat, amelyeket ötletes és izgalmas módon kapcsol össze a szerző, újra és újra ismerős szereplőket, de inkább leszármazottakat hozva be a történetbe.

Ami állandó, az a szemét okozta probléma, ami viszont változik az az emberiség újabb és újabb bénázása, amivel a gondot próbálja megoldani – de legtöbbször inkább csak valahogy együtt élni vele.

A regény fő erénye, hogy utaztat minket más-más kultúrák között, járunk a Holdon és egy idő után még az időben is visszautazunk, a kohézió viszont sehol még csak meg sem reccsen. Azt is szemrebbenés nélkül elfogadjuk, hogy eljön az emberiség történetében az a korszak, amikor egy parányi magyar település vagy egy zsebkendőnyi óceániai miniállam a világ közepévé válik. Ez a precizitás egyébként már Kőhalmi első regényére is jellemző volt.

Furcsa mód ez adja a mű kisebb nehézségét is. Az egy percig sem kérdés, hogy Kőhalmi agya egy átlag emberénél jobban pörög, hamar képes új dimenziókat, sőt egy egész új világot létrehozni, amiben bámulatos következetességgel mozog. Ezt az ügyességet viszont a szöveg elvárja az olvasótól is, akinek egy szórakoztató regényhez képest váratlanul nagy odafigyeléssel kell olvasnia a könyvet, ha egy pillanatra sem akar „leesni” a történetről. Észben kell tartanunk a robotállatokat (az igaziakról már csak nagyon kevesen tudnak), a gondolatletöltő programokat és a regény által kreált összes kultúra minden apró utalását is.

A jó hír, hogy Az ember, aki megølte a férfit...-hez hasonlóan a figyelmet és a kitartást az író itt is remek iróniával és kifejezetten kacagtató poénokkal hálálja meg. Egyszerre ugyanakkor zavarba is hoz, mert két jó poén között, mosollyal az arcunkon időnként mégiscsak belegondolunk, hogy az emberiség reménytelenségén röhögünk épp. Kőhalmi stílusát több helyen hasonlítják (Kurt Vonneguté mellett) Douglas Adamséhez. A párhuzam annyiban mindenképp áll, hogy a tudományos fantasztikum eszközeivel mutat görbe tükröt elénk, de abban talán még inkább hasonlít a nagy elődre, hogy az utolsó oldalakra is tartogat egészen váratlan fordulatot.

Kőhalmi Zoltán egy interjúban kifejezetten visszautasította, hogy könyvéből komolyan tanulni lehetne, pláne hogy valami ilyesmi cél vezérelte volna. Azért én nem lennék ennyire szigorú a szerzővel, szerintem ügyesen megtanítja, hogy hogyan tudjunk nevetni saját kollektív bénázásunkon. A gondot csak az jelenti, hogy a múlt alakjait itt úgy röhögjük ki, hogy ők jövőbeli utódaink. De hátha a fiatalabb generáció (akik a történetben jövőbeli egykori nagyjaink, de ebbe most ne menjünk bele mélyebben...) kezébe kerülve a könyv valamiféle ébresztővel szolgálhat, hogy ne kövessék el a XX.-XXI. század emberének hibáit. Ha így lesz, talán még sokáig nem lesz igaz a könyv alternatív fülszövege, miszerint a szerző az „egykori Budapest”-en élt.

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk

IMÁDOK OLVASNI
A Rovatból
Emily Ratajkowski teste, izgalomhajhászás, túlélési kézikönyv – Olvass a strandon, még tart a nyár!
Persze ne csak ott olvass! Válogatásunkban a teljesség igénye nélkül gyűjtöttünk össze sokkoló, vagy izgalmas, vagy tanulságos könyveket.
Szajki-Vörös Adél - szmo.hu
2022. augusztus 16.


Link másolása

Olvassunk könyvet! propaganda-cikksorozatunk nyárvégi epizódjához érkeztünk. Leemeltünk pár könyvet a boltok polcairól, melyek közül bárki bátran válogathat, nem lőhet félre.

Jake Adelstein: Tokió Vice - Egy újságíró a japán maffia hálójában

Az HBO Max népszerű sorozata alapjául szolgáló könyv írója, Jake Adelstein, a fiatal, amerikai újságíró hosszú ideig bujkált, miután visszautasította a jakuza által kínált félmillió dollárt, ha nem írja meg ezt a könyvet, amelynek japán kiadója halálos fenyegetéseket kapott. Története ott indul, hogy Japán egyik legnagyobb napilapjánál, a Jomiuri Sinbunnál kap tudósítói állást. Munkája során az átlagemberek elől elzárt helyekre is eljut, ahol Tokió álarca mögött egy pénzhajhász, romlott, szexuális perverzióktól fűtött, kegyetlen világ lappang.

HVG Könyvek Kiadó

Emily Ratajkowski: A testem

Emily Ratajkowski híres modell és színésznő, globális közösségimédia-jelenség. Huszonegy évesen egyszerre keltett elismerést és felháborodást világszerte, amikor provokatívan megmutatta testét, amit többféleképpen is lehetett értelmezni, és értelmezzük azóta is. Feminista vagy nárcisztikus önfényező? A válasz ott a könyvében: arról ír, hogyan változott a gondolkodása arról, miként válnak árucikké a nők a nyugati kultúrában. Nem kertel: a szexualitás, a hatalom és mindezek velejáróinak problémakörét boncolgatja, erős saját sztorikkal. Elemzi azt is, hogyan bánnak a férfiak a nőkkel, és a nők hogyan fedik el racionális magyarázatokkal annak valódi okát, hogy miért fogadják el ezt a bánásmódot. Ratajkowski esszéi azt is feltárják, hogyan fetisizálja a nyugati kultúra a női szépséget, és miként veti meg a női szexualitást, amelynek egyébként a megszállottja. Tudósítás első kézből arról, milyen széles a beleegyezés és a visszaélés között húzódó szürke zóna.

Jaffa Kiadó

Edith Eva Eger: A döntés

Dr. Edith Eva Eger tizenhat éves volt, amikor a nácik Kassáról családjával együtt Auschwitzba hurcolták. Végignézte, hogy a válogatáskor a szüleit a hírhedt náci orvos, Joseph Mengele küldte gázkamrába. Az a Mengele, később arra kérte Edithet, hogy táncolja el a Kék Duna keringőt – jutalmul kapott egy darab kenyeret. És ez csak a története kezdete. Eger végigvezet minket saját túlélő pokoljárásán és gyógyulási folyamatán. Azon, miként vált belőle igazán jó terapeuta, és miként hozta meg azt a bizonyos döntést, mert a kezünkben a választás lehetősége. Lebilincselő, letehetetlen olvasmány, memoár és útmutató, amely egyben a szembenézés lehetőségét is kínálja az olvasónak a saját döntéseivel kapcsolatban, és segít, hogy szabaduljunk meg a minket korlátozó hiedelmek "szögesdrótja" mögül. 

Open Books 

Révész Szilvia: A Hópárduc felesége - Életem Erőss Zsolttal

Erőss Zsolt és Strerczer Hilda története önmagában regényes. Azt sokan tudjuk, milyen tragédiával végződött 2013-ban a világhírű, amputált lábú hegymászó utolsó csúcstámadása. A könyv az özveggyel, Hildával készült beszélgetéseket tartalmazza, aki megkapó őszinteséggel mesél egy olyan emberrel leélt életéről, akit az állhatatosság és az örök nyughatatlanság egyszerre jellemzett. A női szemszög is érdekes: például az az alázat, ugyanakkor kritikus gondolkodás ahogy a nő a férj egyre magasabbra szárnyaló törekvéseihez, majd végső döntéséhez viszonyult. Szeptemberben mutatják be a könyvet is feldolgozó filmet Magasságok és mélységek címmel.

Harmat Kiadó

Anna Lembke: Dopaminkorszak - Hogyan találjunk egyensúlyt a függőségekre épülő világban

A szerző a Standford Egyetem Orvostudományi Karának pszichiáter professzora, egy neves stanfordi függőségi klinika vezetője, gyakorló orvos, több száz tudományos cikk szerzője, megszólalt a Társadalmi dilemma című Netflix dokumentumfilmben is. A könyv arra mutat rá, melyen szoros összefüggés van az élvezet és a fájdalom között, és arra, mennyire fontos ma megérteni ezt a kapcsolatot ahhoz, hogy minőségibb életet élhessünk. A könnyen a kényszeres túlfogyasztás áldozataivá váló embert elindíthatja a tudatosulás útján ez az izgalmas, és a társadalomnak, valamint a saját működésünknek is tükröt tartó olvasmány. A Dopaminkorszak azonnal a New York Times bestseller listájára került, azt járja körül, hogyan foghatjuk vissza kényszeres túlfogyasztásunkat egy dopamintól tobzódó világban.

Libri Könyvkiadó, 2022

David Attenborough: Egy élet a bolygónkon - A szemtanú vallomása - és látomás a Föld jövőjéről

Egy újabb könyv, amihez Netflix-tartalom kapcsolódik: az Egy élet a bolygónkon címmel, a streamingplatformon elérhető. A világ legismertebb és legnépszerűbb brit természetfilmesét nem kell bemutatni. Mit mond a könyvéről, aminek mindannyiunk polcán ott lenne a helye, akik egy kicsit is szívünkön viseljük a bolygó sorsát? „Tanúja voltam ennek a hanyatlásnak. Az Egy élet a bolygónkon a tanúvallomásom, egyben a látomásom is. Történet arról, miként követtük el a leghatalmasabb tévedésünket, és annak felvázolása, hogy ha haladéktalanul cselekszünk, hogyan tudjuk helyrehozni ezt a tévedést. Ma még - utoljára - van esélyünk arra, hogy tökéletes otthont teremtsünk magunknak, és helyreállítsuk az épségét annak a csodálatos világnak, amelyet örököltünk. Csak akarnunk kell.”

Park Kiadó

David De Jong: Náci milliárdosok

A Németország leggazdagabb dinasztiáinak sötét története alcímet viselő könyv letehetetlen olvasmánynak ígérkezik. Miként segítette az üzleti elit kényszerből vagy meggyőződésből Hitler terjeszkedését és hatalmi politikáját? Miért hunyt szemet a történelmi bűnök felett a háború után az Egyesült Államok? A német iparmágnások azáltal, hogy kisajátították a privátbankokat, áruval és fegyverekkel látták el a hadsereget, és mindent megtettek a profitjuk maximalizálásért, közvetve vagy közvetlenül, de támogatták a náci törekvéseket. David de Jong oknyomozó újságíró mérföldkőnek számító művében a véres pénz nyomába ered.

HVG Könyvek Kiadó

Donna Freitas: Rose Napolitano kilenc élete

Nem egyszerű nőregényt vagy szerelmeskönyvet tart a kezében az olvasó, holott a főszereplője egy nő - inkább történetbe ágyazott elmélkedést arról, mi lenne, ha... azaz milyen verziók jelennek meg ennek a Rose Napolitano nevű nőnek a kilenc lehetséges életében. Milyen következményekkel járnak a döntéseink? Válhatunk-e új emberré? Már a kérdésfeltevések is beindítják az agytekervényeket.

Libri

Dr. Máté Gábor: A sóvárgás démona (ÚJ KIADÁS)

Dr. Máté Gábor 1944-ben született Budapesten, 1957-től Kanadában él. Magyar nyelven megjelent könyvei közül ez az egyik, ez lehet azoknak a "bibliája", akiket érdekel, mi a szenvedélybetegség, mi a különbség, ha van egyáltalán, a munkamánia, a drogosság, a vásárlásmánia vagy az internetfüggőség között. Máté elkötelezett szószólója a traumagyógyulásnak – A trauma bölcsessége című filmjéről mi is írtunk –, és maga is bevallott munkamániásként segíteni próbál könyvében az olvasónak abban, hogyan tudunk enyhülést találni az önmérgezésen kívül, ha bajunk van az életünkkel. Saját klinikai tapasztalatait építi be a gondolatmenetébe: az ok nem az egyén hibáiban, és nem is a genetikai tényezőkben, hanem a függő személy által átélt szenvedésekben és veszteségekben keresendő - segíteni akar, hogyan szabaduljunk meg ezek erejének hatása alól.

Open Books

Vekerdy Tamás: Jól szeretni

"Megismerlek és elfogadlak.

Olyannak, amilyen vagy.

A te teljes világodat.

Aki jól szeret, az megismer és elfogad

saját világát kitágítja a másik felé.

Befogadja őt.

Megismerlek és elfogadlak.

Olyannak, amilyen vagy.

A te teljes világodat.

Aki jól szeret, az megismer és elfogad

saját világát kitágítja a másik felé.

Befogadja őt."

Vekerdy Tamás hiánya pótolhatatlan, de szerencsére itt maradtak velünk a gondolatai. Az ezt megelőző kötetben az Érzelmi biztonságban az előadásai válogatása jelent meg, ebben a közös beszélgetéseké. 

Kulcslyuk Kiadó 


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk