/eletstilus/19-dolog-amit-minden-fiunak-tudnia-kell1/
hirdetés

ÉLET-STÍLUS
A Rovatból
hirdetés

19 dolog, amit minden fiúnak tudnia kell

Ezek azok a dolgok, amiket csak egy anyuka taníthat meg a fiának.
Forrás: Piknik Magazin - szmo.hu
2015. február 18.

Link másolása

hirdetés

Fiús anyuka vagyok. Fiús anyá­nak lenni, több, mint meg­ta­ní­tani, hogyan kösse be a cipőfűző­jét, aztán hetente két­szer más­fél órát izgulni érte a foci­pá­lya szé­lén. Fiús anyá­nak lenni nagy felelős­ség.

Nem ékes­ke­dem más tol­lá­val, ez a lista nem az én fejemből pat­tant ki. De érde­mes elol­vasni és min­den sza­vát meg­fo­gadni, mert sok év múlva egy csi­nos, ked­ves kis­lány nagyon hálás lesz majd érte…

anya_fiu (2)

1.

hirdetés

Spor­tolj!

A sport meg­ta­nít becsü­le­te­sen nyerni, mél­tó­ság­gal veszí­teni, tisz­telni a sza­bá­lyo­kat. Segít beosz­tani az idő­det és távol tart a baj­tól. Meg talán meg­ta­nulsz dobni és elkapni.

2.

Te adod meg egy intim kap­cso­lat alaphangját

Ezért ne vegyél el olyas­mit egy lány­tól, amit később már nem adhatsz neki vissza.

3.

Pisilj óvatosan!

Tudod, azt vala­ki­nek fel is kell taka­rí­ta­nia utána.

4.

Taka­ré­kos­kodj!

Spó­rolj amíg fia­tal vagy, később még szük­sé­ged lehet rá!

5.

Engedd meg, hogy bemu­tas­sam a mosogatógépet!

Meg a sütőt, a főző­la­pot, a mik­rót, a mosó­gé­pet, a vasa­lót és a por­szí­vót. Most kér­lek menj és hasz­náld is őket!

anya_fiu (3)

6.

Legyen hited!

Higgy, és légy szel­lemi vezető!

7.

Ne legyél verekedős!

Soha ne legyél egy vere­ke­dés kez­de­mé­nyezője, de ha egy idi­óta beléd köt, kér­lek védd meg magad!

8.

Tanulj!

A tudást soha senki nem tudja elvenni tőled.

9.

Bánj ked­ve­sen a nőkkel!

Az örökké túl hosszú idő az egye­dül­lét­hez, de még hosszabb, ha együtt kell élni vala­ki­vel, aki utálja az ábrázatodat.

10.

Adj magadra és legyél büszke a külsődre!

11.

Legyél erős és gyen­géd is egyben!

anya_fiu (1)

12.

Egy nő bár­mire képes, amire te

Vagyis épít­heti a kar­ri­er­jét, amíg te haj­nali 3-kor pelen­kát cse­rélsz. Egy jól működő kap­cso­lat titka a köl­csö­nös tisztelet.

13.

A kérem és a köszö­nöm hasz­nos kifejezések.

14.

A kor­társ nyo­más félel­me­tes dolog

Legyél jó vezető és a töb­biek követni fognak!

15.

Virá­got venni szí­ved válasz­tott­já­nak csak úgy: min­dig jó ötlet.

16.

Jobb ked­ves­nek lenni, mint ha min­dig neked van igazad.

17.

Min­den hely­zet­ben őrizd meg a humorérzéked!

anya_fiu (4)

18.

Válassz jól feleséget!

A menyem lesz a kul­csa annak, mennyi időt tölt­he­tek majd veled és az unokáimmal.

19.

Ne felejts el felhívni!

Mert lehet, hogy nagyon hiány­zol nekem.

Ha tetszett, oszd meg! :)


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk
Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


hirdetés

Link másolása

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk
hirdetés

Link másolása

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk

hirdetés

Link másolása

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk

hirdetés

Link másolása

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk