?> /budapest/egy-budapesti-epulet-ami-miatt-rengetegen-vitatkoztak/ Egy budapesti épület, ami miatt rengetegen vitatkoztak | szmo.hu
hirdetés

BUDAPEST
A Rovatból
hirdetés

Egy budapesti épület, ami miatt rengetegen vitatkoztak

Az Anker-palota láttán még a tervező, Alpár Ignác felesége is megbotránkozott.
Forrás: Kép-tér - szmo.hu
2015. november 05.


Link másolása

hirdetés

A Kép-Tér blog a szerző fővárosi és néha vidéki kalauza, nem annyira marslakók, mint inkább városlakók számára. Ha érdekel, mit rejt a bérházak ódon kapuja, hogyan épült fel a város és néha jól esik visszapillantani a múltba, akkor jó helyen jársz.

1910-re készült el a város egyik legtöbbet vitatott épülete a Deák téren, Alpár Ignác tervei alapján. Az ötemeletes, több belsőudvaros és az Anker köz által két részre osztott okkersárga tömb főhomlokzata a Deák térre néz, egy manzárdos főkupolával és két sarokkupolával rendelkezik.

Az oszlopok feletti sávban, a timpanon alatt még olvasható a régi felirat: Élet és járadék – az Anker Biztosító Társaság. Helyén, a Bajcsy Zsilinszky út és Károly körút sarkán egykor az építtetőjéről Gyertyánffy-háznak nevezett négyemeletes bérpalota állt, ezt vette meg a biztosítótársaság 1864-ben, aztán átkeresztelték Anker-udvarra.

Az építkezés előtt egy korabeli folyóirat (Építő Ipar, 1907.) arról számolt be, hogy már régen tervezték ugyan a társaság vezetői egy modern palota építését, de mindezideig nem kerülhetett rá sor, mert a szomszédos telkek megszerzése nélkül nem látszott eléggé indokoltnak sem financiális, sem művészi szempontból az építkezés. Az idei nyár folyamán sikerült aztán a társaságnak a szomszédos két telket magához váltani és így az eddigi Anker telkét összesen 1312 négyszögölre kikerekíteni.

Erre a hatalmas komplexumra már érdemes és minden tekintetben előnyös is valóban nagyszabású palotát építeni. Annak a program szerint az egyesület helyiségeit és modern üzleteket meg bérlakásokat kell magában foglalnia és külső megjelenésében előkelőségével és monumentalitásával a tulajdonos társaság hírnevéhez és vagyonához méltóan sorakozni székesfővárosunk többi pénz és bankpalotái mellé.

hirdetés

anker_regen

anker_most

A társaság meghívásos pályázat keretében azért éppen Alpár Ignác terveit választotta ki, mert építészük úgy ítélte meg, az ő terve hozza leginkább azt a monumentális és egyedi külsőt, amit a leendő épületnek szántak. A pályázat érdekessége még, hogy Alpár addigra már a sokadik pályázaton utasítja maga mögé a századforduló legmeghatározóbb építészét, Lechner Ödönt, aki nélkül Budapest építészete lényegesen szegényebb és unalmasabb is lenne. Akkor azonban, Lechner egy másik, bécsi építésszel együtt alul marad az Anker pályázatán is. A pályázat elbírálói nagyra értékelték például azt, hogy Alpár nem üvegtetős passzázst tervezett a két épület közé, hanem egy nyitott udvart, amiből később utca lett. 1908 májusára ürítik ki a régi épületet és a Grünwald testvérek közreműködésével 1910-re készül el az új székház és a bérpalota.

Hogy jobban értsük, mért kritizálták és kritizálják annyit a mai napig is Alpár művét, hogy mért mondta még az építész felesége is a kész épület láttán megbotránkozva, hogy „Na, de Ignác! Nem szégyelli magát? Mit csinált maga itt?”, érdemes megnézni, hogy milyen épületek vették körül az Ankert 1910-ben. Az egyetlen, ami már akkor is állt a közelében, az 1800-ban, Pollack Mihály tervei alapján épült neoklasszicista Evangélikus Templom a Károly körút másik oldalán.

anker_klosz

A fenti képen jobbról az 1822-ben emelt, a szobordíszei miatt Két törökhöz címzett Kemnitzer-, később Wodianer-ház klasszicista épületét a háború után bontották le, miután bombatalálatot kapott. Mögötte, nagyjából a mostani Akvárium helyén álló kései barokk Marokkói-udvar 1962-ben tűnt el. Középen a mai Hotel Le Meridien épülete helyén akkor még egy háromemeletes, nem túl díszes, klasszicizáló ház állt. A konkurens Adria Biztosító Társulat székháza csak nyolc évvel az Anker után készült el, 1918-ban.

anker_1892utan

Klösz György felvétele 1892 után

anker_udvar1

karolykrt

A másik irányban, a kép jobb oldalán akkor még megvoltak a Kiskörút egy-kétemeletes házai, amelyeknek szintén a háború adta meg a kegyelemdöfést. Annak ellenére, hogy némelyik átvészelte a bombázást, átmenetileg földszintes üzletsornak bontották vissza őket és ez 2005-ig így is maradt.

De akkor még állt a város egykori krónikása, Hevesi Lajos által "kis zsidóváros, egy szabad ghettó"-nak titulált (Hevesi Lajos: Karczképek), 1829-ben épült, legendás Orczy-ház is a Király utca sarkán. 1936-ban bontják majd le, hogy helyére felhúzzák a Madách téri vörös téglás épületcsoportot. Még az óriáskerékről készült képen is látszik, hogy a mostani környezetét is mennyire uralja és magasságban is felülmúlja az Anker, pedig a Madách téri házak vagy a volt Adria-palota sem alacsony.

1910-ben, amikor megépült, többnyire két- vagy háromemeletes házak vették körül, hozzájuk képest az öt emelet a kupolákkal és a tetőépítménnyel óriásinak tűnhetett. De a magasságán kívül a stílusa sem aratott osztatlan sikert, sokan találták értelmezhetetlennek az összképet, különösen a tetejét díszítő piramist, ezt többen megemlítik, pl. Illyés Gyula azt írja, hogy „Kamaszpukkadozásra volt nekünk is okunk, fölfedezve a közös szellemet, mely a Kossuth-mauzóleumot és a Tőzsdepalotát összefűzi! Hogy az asszírbabilón stílusú Anker-palotát azonmód síremlékként föl lehetne állítani. Hogy hány évig megélt volna Petőfi a piramis nagy sírboltjából, amelyben épp csak az ő teste nem nyugszik.” (Illyés Gyula: Beatrice apródjai), vagy egy nyíregyházi újságíró a városáról írva "És van valami, amiben nagyok vagyunk. Aránylag sehol sem talál annyi és akkora kupolát és kupolaszerű tetőt, mint nálunk. Itt kérem, csaknem minden valamirevaló középületen és bérpalotán akkora kupola van, mely arányaiban vetekszik a budapesti Anker-palota Európa szerte emlegetett piramisával."

A Deák téri homlokzat középső, legmagasabb tetőépítményén sasok tartanak egy földgömböt, az oszlopsor alatt Kisfaludi Strobl Zsigmond nőalakjai alkotnak füzért, köztük a biztonságot és a reményt szimbolizáló horgonnyal, ami a cég nevét adta. Az épületszobrász Markup Béla volt. A tornyok melletti és az udvarról is látszó nőalakok kezében homokóra. A homlokzat nagyon rossz állapotban van, a vakolat is erősen hiányos, de napsütésben azért szépen megcsillannak a Zsolnay kerámiák, illetve ami maradt belőlük.

anker2

anker3

A kerámiák azért érdekesek, mert Alpár épületeire amúgy nem jellemző a kerámiadíszek használata, itt valószínűleg a megbízó kérésére kerültek oda, de még azt is el tudom képzelni, hogy éppen Lechner terve adott ötletet a felhasználásukhoz. Felépülése idején az Anker-palota pozitívumát és eredetiségét a két épületrész közt húzódó, később Anker közre keresztelt nyitott átjáróban látták, ami hasonló utcácskák, pl. a Haris köz létrejöttét is ihlette. Alpár amúgy a jó alaprajzoknak, vagyis a célszerű belső helyiségbeosztásnak volt a mestere, nyilván ez is fontos szempont volt a megrendelő szemében, hogy a székház mellett majd mint bérház is, a telket jól kihasználva, minél nagyobb jövedelmet termeljen.

rajz1

A hátsó épületrész alaprajza is háromszög alakú, ebből az egyik szög esik a Bajcsy Zsilinszky útra, de ide ablakok sem fértek el, mert ez a sáv nagyjából egy méter széles. Az Anker közre néző és egyben leghosszabb oldala ívelt és két traktust rejt, a Király utcára egy kb. 4-5 méteres szakasz jutott.

rajz2

A képen szépen látszik, mennyire kevéssé illeszkedett a szomszéd házhoz a Bajcsy Zsilinszky úti épületrész, lásd a fa mögötti házat.

A belsejének is sajátos hangulata van. Az Anker köz 1-3 szám, vagyis a háromkupolás épületrész mindegyik szárnya kéttraktusos, két fő és egy melléklépcsőházzal. A síremlékeket idéző fekete gránittal keretezett kapun mentem be, és rögtön egy viszonylag tágas, de félhomályos kapualjban találtam magam, ahonnét az udvarra is az elviselhetőnél épp egy fokkal hosszabb, sötét folyosó vezet, ez nyilván a két traktus miatt van. A lépcsőfordulókban minden emeleten lakások nyílnak, illetve egy fedett folyosón át lehet a kb. a derékszögű háromszöget formázó belső udvarra kijutni. Elsőre az egész ház óriásinak tűnt és zegzugosnak, és a lépcsőtől az udvarra vezető folyosók miatt egy labirintusban éreztem magam, ráadásul a folyosók és a gang egy része is sötétbarna klinkertéglával burkolt, az udvar pedig nem annyira tágas, hogy ne érezze az ember nyomasztónak a sötét színeket. A téglák tele vannak különböző évekből származó vésésekkel. Az sem segít rajta, hogy nem volt felújítva már egy jó ideje, de szemmel láthatóan talán valamikor a hetvenes években hozzányúltak, ennek egyik nyoma a lépcsőház sárga-bordó, mintás csempéje. Az épület 2011 óta egyedi műemlék, a felújítása nyilván egy vagyonba fog kerülni.

anker4

anker5

anker6

anker7

anker8

Avatási ünnepség

A régi képeken gyakran feltűnik az épület előtt felállított óriási lovasszobor. 1915 február végén jelent meg több napilapban a hír, hogy a Hadsegélyző Hivatal a világháború emlékével kapcsolatban a nemzet áldozatkészségét monumentális módon kívánja megörökíteni az utókor számára. A Nemzeti Áldozatkészség szobrának felállításával egyrészt az volt a cél, hogy a különböző jótékonysági akciókhoz pénzt gyűjtsenek, a másik pedig az, hogy az otthon maradottakat a háborús erőfeszítésekhez, a győzelemhez, a sikerhez kössék.

Végül 1915. szeptember 12-én a Deák-téren, pont az Anker-ház előtt leplezték le a Sidló Ferenc által, fából készített Nemzeti Áldozatkészség Szobrát. A háború után aztán évekre ott felejtették a szobrot. A környékbeliek, a kerület, sőt maga az Anker-ház is panaszkodott, hogy rontja a környezetet, rontja az üzletet, az épületben egész nap égetni kell a villanyt. Végül 1924. novemberéig kellett várni az eltávolítására. (Budapesti negyed)

Alpár 1928-as halála után a művészettörténész-műkritikus Elek Artúr méltatta érdemeit, majd írását azzal zárta, hogy „Sok értékes tulajdonsága volt, de a képzelet lendületessége és általában az eredetiség nem tartozott közéjük. Maradt néhány épülete (például az Anker-udvar, vagy az Apponyi-téri Girardi-ház), amelyeknek kvalifikálása csak kegyetlen jelzőkkel lenne lehetséges. Ezeken az épületein különben sem nagyon biztos ízlése teljesen felmondta a szolgálatot.”

anker9

anker10

Az Anker-palotának a kritikusai mellett rajongói is vannak, nem is kevesen. A belsejében mászkálva, az udvaron és a folyosókon arra gondoltam, ez a belváros legfurább hangulatú háza, a kapualj nyomasztó, túl kicsi az udvar, a részletek sem különösebben szépek vagy izgalmasak, de egy jó ízléssel kitalált és elvégzett felújítás csodákat művelne vele, és ezt most elsősorban a belsejére értem. Mert a külsejét én úgy szeretem, ahogy van, pont olyan ormótlanul, okkersárgán, piramissal, sasokkal és homokórát tartó nőalakokkal. A Deák teret nélküle már nem tudom elképzelni.

Budapest legvitatottabb épületéről, az Anker-palotáról még több képet találtak, ha a TELJES CIKKRE kattintotok.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk
Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


hirdetés
BUDAPEST

Harry Potter filmeket idéző varázslatos helyszín nyílt Budapest belvárosa alatt

Egy belvárosi romos pincét alakítottak át partihellyé, rejtett ajtókkal, titkos rekeszekkel, izgalmas és néha már picit félelmetes részletekkel.

Link másolása

hirdetés

Nemrég nyílt meg a Tiltott Zug elnevezésű hely Budapest belvárosa alatt, amelyben egy Harry Potter tematikájú világ elevenedik meg rejtett ajtókkal, titkos rekeszekkel, izgalmas és néha már picit félelmetes részletekkel. A 15 fő befogadására alkalmas pincehelyiség tökéletes helyszín lehet születésnapra, lánybúcsúra, baráti találkozókra, fotózásokra vagy éppen egy közös filmnézésre, társasjátékozásra.

Elrejtett titkos ajtók, ismerős falak, varázslatos folyosók várják a Harry Potter rajongókat, vagy azokat, akik csak egy különleges helyen szeretnének barátaikkal elvonulni a világ elől.

Ez a titkos hely egyébként nem az első felújított és átalakított budapesti pince. A Lazula elnevezésű klubok első partihelye a Titkos Kert, ami 4 évvel ezelőtt nyitott meg. Ugyanezen koncepció alapján készült el a Tiltott Zug is, azaz egy újabb különleges tematikájú privát klub a föld alatt. Míg a Titkos Kert egy télikert jellegű, elegáns hely, addig a Tiltott Zug a Harry Potter filmeket idézi meg.

„A Lazula klubok igazán tökéletes lehetőséget biztosítanak arra, hogy bárki a társaságával elvonuljon a világtól, közösen kikapcsolódni, szórakozni, együtt lenni, és ami fontos, hogy mindezt biztonságos környezetben. A Tiltott Zugba érkezők egy különleges világba csöppennek, és egyúttal egy mindennel felszerelt, evésre, ivásra, vagy éppen hangfalon való zenehallgatásra is alkalmas klubot kapnak”

– mondta a hely egyik tulajdonosa, Vajda Zsuzsanna.

„Annak idején sokat beszélgettünk arról, hogy mennyi kihasználatlan romos pince van Budapest belvárosa alatt, és akkor pattant ki a fejünkből, hogy mi lenne, ha hasznosítanánk őket. Így fogtunk bele az első ilyen romos pince felújításába, most pedig megnyitottuk a második ilyen klubunkat, a Tiltott Zugot, ami Harry Potter tematikájú” – meséli az ötletgazda, Petz Annamária.

A tematikus pincék megálmodói tehát a föld alatti helyiségek felmérése után belefognak az állagmegóvási munkálatokba, szellőztetőrendszert építenek ki és igényesen felújítják. Ezáltal ezek a romos, föld alatti helyiségek már nem beázva dohosodnak a bérházak alatt, hanem az elhanyagolt pincék helyén igényesen felújított terek jönnek létre.

hirdetés

A helyszín további különlegessége, hogy úgy lehet lejutni a klubba, hogy közben senkivel nem kell találkozni.

„Kidolgoztunk egy online, automatikus foglalási rendszert, aminek az a lényege, hogy foglaláskor tudják csak meg a vendégek a klub címét és azt a kódot, amivel be lehet jutni, anélkül hogy személyzettel vagy bárki mással kellene találkozniuk. Így tehát, mint minden Lazula klub, a Tiltott Zug is egy szigorúan privát zóna, ahol nem tör rá senki az ott vendégeskedő társaságra” – meséli Annamária.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk
hirdetés
BUDAPEST

Megvan a tervező, így épülhet ki a dél-budai szuperkórház közlekedése

Több új közlekedési csomópont is létesülhet, a szuperkórház 1,2 millió embert szolgál majd ki.

Link másolása

hirdetés

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. nyerte el a Dél-budai Centrumkórházhoz kapcsolódó közösségi és közúti, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok megfelelő kiszolgálására alkalmas közlekedési infrastruktúra tervezését, írja a Magyar Építők.

A tervezési feladat fő célja a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének megfelelő kialakítása, amihez figyelembe veszik a különböző közlekedési módokkal történő eljutás lehetőségét, valamint a mentő járművek előnyben részesítését.

A tervezett szuperkórház a XI. kerületben, Dobogó városrészben épül fel és összesen 1,2 millió embert szolgál majd ki.

Az új közlekedési infrastruktúrát úgy alakítanák ki, hogy az ne csak az új kórház forgalmát, hanem az egész térség közlekedését is javítsa.

A beruházás részeként több új csomópont is létesülhet:

- az M1-M7 autópálya bevezető szakasz - Budaörsi út - Gazdagréti út - Lapu utca - Dobogó út kereszteződésében,

hirdetés

- a Balatoni út - Dobogó út kereszteződésében,

Megtervezik a mentő-, és buszsávok létesítését is. A Dobogó út Lapu utca - Balatoni út közötti szakasza 2x2 sávos lesz a tervek szerint.

A fejlesztések érintik a Kelenföldi pályaudvar, M1-M7 autópálya, Egér út, Péterhegyi út által lehatárolt területet is, beleértve az 1. sz. főút kezdő szelvénye (Sasadi úti csomópont) és az Egér út közötti szakaszát.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk

hirdetés
BUDAPEST
A Rovatból
hirdetés

A budapesti strandokra csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-t megerősítette, hogy igazolvány nélkül nem lehet strandolni az intézményeikben.

Link másolása

hirdetés

Mint arról mi is hírt adtunk, a júniusban érvényes BKK Budapest-bérlet tulajdonosa a Budapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt. online felületén megvásárolt felnőtt fürdőbelépő árából 20% kedvezményt kap a pénztárakban feltüntetett jegyárakhoz képest.

Nemrégiben több médium is arról számolt be, hogy nem kérnek védettségi igazolványt a fővárosi fizetős strandokon. Az Óbuda, Itt Lakunk portál megkérdezte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-t (BGYH), hogy igaz-e a hír. Ők megerősítették, hogy

a strandjaikat, fürdőiket csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni.

Célszerű strandolás előtt tájékozódni, hogy az egyes helyeken milyen szabályok vannak érvényben.

A BGYH strandjain ezek a szabályok érvényesek:

hirdetés

- A vonatkozó kormányrendelet alapján csak olyan 18 éven felüli személy látogathatja a fürdőket, akik rendelkeznek érvényes védettségi igazolvánnyal. Ennek ellenőrzése az üzemeltető felelőssége és kötelezettsége.

- A 18 éven aluliak és a beutalóval érkező vendégek számára nem szükséges a védettségi igazolvány, azonban részükre maszk viselése kötelező.

- A védettségi igazolványok ellenőrzését a testhőmérséklet mérésével együtt a fürdők bejáratánál végzik.

- A védettségi igazolvány kizárólag személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel együtt érvényes.

- A 18 éven aluli, védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyeletével látogathatják a fürdőket. A 18 éven aluli személyek életkorát azonban ebben az esetben is ellenőrzik.

Bővebb információk a BGYH honlapján ITT. A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője által biztosított applikáció is.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk

hirdetés
BUDAPEST

Júniusban BKK-bérlettel olcsóbban fürödhetünk egyes strandokon és gyógyfürdőkben

A Budapesti Közlekedési Központ különleges ajánlattal kedveskedik ügyfeleinek: a júniusban érvényes BKK-bérlet 20% kedvezményt biztosít a Budapest Gyógyfürdői által üzemeltetett vizes helyekre.
Fotó: BKK.hu - szmo.hu
2021. június 02.


Link másolása

hirdetés

„Használd ki a BKK Budapest-bérleted! Több van benne, mint gondolnád” – szól a BKK legújabb kampányüzenete.

A júniusban érvényes BKK Budapest-bérlet tulajdonosa a Budapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt. online felületén megvásárolt felnőtt fürdőbelépő árából 20% kedvezményt kap a pénztárakban feltüntetett jegyárakhoz képest.

A rendszeresen közösségi közlekedést használók további élményeket szerezhetnek a BKK Budapest-bérlettel. Úszáshoz, kikapcsolódáshoz, lazításhoz, baráti élményekhez, testi-lelki feltöltődéshez egyaránt igénybe vehető a BKK Budapest-bérlet által kínált kedvezmény, és felfedezhetők Budapest ikonikus fürdői és strandjai: a Széchenyi, a Gellért, a Rudas, a Lukács, a Dandár, a Csillaghegyi, a Paskál, a Pesterzsébeti, a Palatinus, a Római vagy a Pünkösdfürdő.

Az ajánlat pontos igénybevételi feltételei a http://bkk.hu/ajanlatok oldalon érhetők el.

Az ajánlat a 2021. június 1. és 30. között érvényes BKK Budapest-bérletekre vonatkozik. A kedvezményes felnőtt fürdőjegyek június 1. és július 4. között vásárolhatók meg online a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. weboldalán.

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk