2
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
A Szeretlek Magyarország Kft. adatvédelmi és adatkezelési irányelvei.
Szeretlek Magyarország
2011. január 31.

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szeretlek Magyarország Médiacsoport Korlátolt Felelősségi Társaság. (1012, Budapest, Várfok u. 12., Cg. 01-09-962566, adószám: 23092822-2-41, a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, a Szeretlek Magyarország.hu weboldal (továbbiakban: Portál) látogatói (továbbiakban: Felhasználó) pedig egyértelmű és részletes tájékoztatást kapjanak ezekről az elvekről, például az Adatkezelő által kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

A Szeretlek Magyarország Kft. számára kiemelten fontos a Felhasználó személyes adatainak védelme, valamint az, hogy biztosítsa a Felhasználó információs önrendelkezési jogát. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó személyes adatait mindenkor bizalmasan, a hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.

A Szeretlek Magyarország Kft. mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Az adatkezelés célja internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, valamint az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A Felhasználó a Portál használatával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Portál használata során általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelő a Felhasználó döntése alapján az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználóv esetében: Felhasználó által regisztrációkor megadott név, e-mail cím.

Ezen túlmenően a Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szeretlekmagyarorszag.hu URL alatt elérhető Szépségverseny és Fotóverseny szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti a Felhasználó által feltöltött képmásokat, egyéb fotókat is.

Az Adatkezelő egyes szolgáltatásainak igénybevétele során a regisztrációt és belépést könnyítő, valamint a kommentelést biztosító külső szolgáltatókkal is együttműködhet (pl. Facebook, Google, Disqus, a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

Az Adatkezelő a személyre szabott szolgáltatások működtetése érdekében sütiket (úgynevezett cookie-kat) használ. Ezek olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják a Felhasználót, és képesek eltárolni személyes preferenciáit, navigációs adatait. A sütik célja a felhasználói élmény növelése, például testre szabott szolgáltatások és hirdetések megjelenítése, valamint a felhasználói trendek nyomon követése, ami segít a portál tartalmának tökéletesítésében.

A sütiket a Felhasználó bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszik, hogy sütik nélkül a Portál működése nem teljes értékű.

A Portál felkeresésekor automatikusan rögzítődnek bizonyos technikai adatok is, például a Felhasználó számítógépének IP-címe, az internetszolgáltatója neve, a böngészőjének és az operációs rendszerének típusa, a Portálon megtekintett lapok sorrendje, a belépés és a kilépés időpontja. Ezek az adatok kizárólag anonimizált, statisztikailag összesített formában tárolódnak, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazza, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó elérhető adatait.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról. Minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Felhasználó az általa feltöltött képalbumokat a felhasználói nevével és jelszavával belépve bármikor módosíthatja vagy törölheti.

A személyes adatok módosítására a Portál profil oldalán van lehetőség. Ugyanitt kerülhet sor a Személyes adatok törlésére is.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg azokat a Felhasználó nem törli, illetve nem kéri azok törlését. Kérés esetén a törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

A Profil törlésekor a Felhasználó által feltöltött képalbumok nem kerülnek automatikusan törlésre. Kérés esetén a törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@szeretlekmagyarorszag.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Az Adatkezelő a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben az Adatkezelő az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás nem hozhatja hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál.

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit.

A felhasználó jogainak megsértése esetén az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bírósághoz fordulhat, vagy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)

Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-89840/2015.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@szeretlekmagyarorszag.hu e-mail címen.


KÖVESS MINKET:
Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!